0 Quốc gia
16 Tỉnh thành
2 Người theo dõi
1 Đang theo dõi

Một trong những nơi mà mình đã quay lại nhiều lần. Mỗi lần đến lại đều có một trải nghiệm mới, con người, giá cả, cảnh đẹp, cái gì của Đà Nẵng mình cũng đều yêu hết á haha
Nếu cậu chưa đặt chân đến Tà Xùa thì quả là một thiếu sót!