REVIEW DU LỊCH ĐÀ LẠT

ĐI ĐÀ LẠT CÙNG CÔ BẠN THÂN - BẠN MUỐN THỬ KHÔNG ? Vì Đà Lạt đẹp nên nó phải...buồn. Mà cũng vì nó buồn nên nó càng đẹp. Đấy là cái đẹp không trộn lẫn với bất cứ thành phố nào ở đất nước này. Rong ruổi... Xem thêm REVIEW DU LỊCH ĐÀ LẠT