Kon Tum: Câu chuyện số 1: Cầu treo Kon Klor

"Cầu treo Kon Klor Kon Tum - Cầu dây văng lớn nhất Tây Nguyên Việt Nam".... Xem thêm Kon Tum: Câu chuyện số 1: Cầu treo Kon Klor