cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


55 0 6/08/2019, 6:34pm

Đi Universal và khám phá hết Singapore, nhưng vì bị mất ảnh nên chỉ còn 1 ít ảnh đc lưu lại

1 bài viết kinh nghiệm