Nhưng món ăn ở Nha Trang khiến tớ nặng lòng thương và nhớ!!!

Mỗi người khác nhau thì sẽ có sở thích đi du lịch khác nhau. Có người thích nghỉ dưỡng, người thích khám phá, người thì đôi khi đến chỉ vì ẩm thực. Còn tớ ,có lẽ một vùng đất khiến tớ nặng lòng sẽ luôn bao gồm hai thứ... Xem thêm Nhưng món ăn ở Nha Trang khiến tớ nặng lòng thương và nhớ!!!