Dinh Độc Lập- Địa Điểm Lịch Sử Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Sài Gòn

Dinh Độc Lập hay Hội Trường Thống Nhất là một công trình kiến trúc ở Thành Phố Hồ Chí Minh, từng là nơi ở và làm việc của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Công trình được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nên có cơ... Xem thêm Dinh Độc Lập- Địa Điểm Lịch Sử Không Thể Bỏ Lỡ Khi Đến Sài Gòn