Trải nghiệm cung đường Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ - Hà Nội - Phần 1

Trải nghiệm cung đường . Phần 1: Bãi Đá Cổ - Thác Tình Yêu - Đỉnh đèo Ô Quy Hồ . Phần 2: QL70 (Lào Cai > Yên Bái) – Hồ Thác Bà – QL32C (Yên Bái > Phú Thọ > Hà Nội) – Vườn quốc gia Ba Vì.... Xem thêm Trải nghiệm cung đường Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ - Hà Nội - Phần 1