cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


0 14/07/2020, 2:27pm

Thác K50 thuộc KBT Kon Chư Răng tỉnh Gia Lai. Thác còn có tên khác là thác Hang Én, một con thác đang được tìm kiếm và đi đông nhất hiện nay tại Gia Lai.

1 bài viết kinh nghiệm