0 Quốc gia
53 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

Thác K50 thuộc KBT Kon Chư Răng tỉnh Gia Lai. Thác còn có tên khác là thác Hang Én, một con thác đang được tìm kiếm và đi đông nhất hiện nay tại Gia Lai.