stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 1883
  [created_approved] => 2018-11-27 17:30:00
  [blog_title] => NGẤT NGÂY VỚI THIÊN ĐƯỜNG CHÂU ÂU PHỦ TRẮNG TUYẾT NGAY GIỮA LÒNG HÀ NỘI
  [albums] => 29256,29257,29258,29259,29260,29261,29262,29263,29264,29265,29271,29272,29273,29274,29275,29276|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/cb846e4e4c565013ddea156e5b1534c6.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/4d4110a732d8236b6ca07132ab86398b.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/be6b7c61e5e7c12e782a2d26d04b0e18.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/bcbc90dd852cb5f7637434047fae678e.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/afcaad17fbb0858a2672ee54438de6f9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/279e980c2f206452343f30ab80d50bb5.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/281e73404f951b429967ff6d31e927e2.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/88de000199b466c2efafb0f7a01ec65d.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 13
  [list_auto_comment] => 1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759|2018-11-27 21:53:13,2018-11-28 15:45:12,2018-11-28 12:45:09,2018-11-29 11:43:20,2018-11-29 17:52:01,2018-11-29 05:36:24,2018-12-01 07:45:12,2018-11-29 20:50:07,2018-12-01 00:37:08,2018-12-01 13:48:21,2018-12-01 16:50:20,2018-11-30 17:46:08,2018-11-29 17:40:22
  [tags_destination] => 
  [tags] => 1,124,175,177|ha-noi,kinh-nghiem-du-lich,gody,di-dau|Hà Nội,Kinh nghiệm du lịch,Gody,đi đâu
  [blog_updated] => 2018-11-26 14:32:41
  [blog_created] => 2018-11-26 12:24:41
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/6467adaa1f9f3b1aa8cf233e7a93227f7f93a51d.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan04
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Cũng tại Khu du lịch Bảo Sơn, nhưng với một góc nhìn, một kỹ thuật ảnh mới, Bảo Sơn hiện lên như Thiên đường Châu Âu phủ trắng tuyết. Giáng Sinh cận kề sao chúng ta không cùng bạn bè xách máy ảnh lên làm ngay một bộ ảnh Giáng Sinh ngay giữa lòng Hà Nội.
  [blog_slug] => ngat-ngay-voi-thien-duong-chau-au-phu-trang-tuyet-ngay-giua-long-ha-noi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div>Khu du lịch Bảo Sơn được xem là Thiên đường giải trí ngay giữa lòng Hà Nội. Thiên đường Bảo Sơn với sự kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và nghệ thuật đã trở thành điểm thư giãn yêu thích của người Hà Thành cũng như khách du lịch vào dịp cuối tuần.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="279e980c2f206452343f30ab80d50bb5.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/279e980c2f206452343f30ab80d50bb5.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/279e980c2f206452343f30ab80d50bb5.png" w="900" h="212" data-pagespeed-url-hash="2871989750" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="">Tuy nhiên mới đây, Thiên đường Bảo Sơn lại như lột xác với diện mạo mới, như bầu trời phủ tuyết trắng nơi trời Âu xa xôi.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="430bc60a-a97c-811e-e910-a809d900caf7">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="430bc60a-a97c-811e-e910-a809d900caf7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="6eb05e47-3890-19d1-13de-44eb3e646215" data-pagespeed-url-hash="2789307252" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7825a367b23dc936783500ef2af013b0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="430bc60a-a97c-811e-e910-a809d900caf7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="7008a3b2-00f2-0ab7-98c6-52189d64c69a" data-pagespeed-url-hash="1105778809" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d605019a5a0f9d59e9a226f373a8a25a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="430bc60a-a97c-811e-e910-a809d900caf7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="f0e6b220-2ffc-c641-732e-f7e5516aa7dd" data-pagespeed-url-hash="2967245227" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="e5ba464c46020da926cc2316855e550b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="430bc60a-a97c-811e-e910-a809d900caf7" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="b353a491-edfd-671c-8931-84af7633c223" data-pagespeed-url-hash="1546934627" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="a1408d672d255a86dc0816094d1c9681.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Thiên đường Bảo Sơn</div>           </div></div><div class="">Tuy nhiên để có được những bức ảnh phủ tuyết trắng tựa trời Tây như thế này bạn cần dùng ảnh hồng ngoại, một cách chỉnh ảnh độc đáo để F5 kho ảnh của bạn một màu sắc mới.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="dd3f847d-802c-3b00-25f7-82f80844f5c4">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dd3f847d-802c-3b00-25f7-82f80844f5c4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1429" h="957" photoid="d0e11f5c-e640-4a7e-31a1-072138457e87" data-pagespeed-url-hash="4219351386" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="73871a81bd284a5d3cc1d4292fb26874.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dd3f847d-802c-3b00-25f7-82f80844f5c4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1429" h="957" photoid="1c3c09fa-c871-0dcf-90f8-36ba9ac76b63" data-pagespeed-url-hash="188062695" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b5c1990d375a828d348229e71315ce3a.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dd3f847d-802c-3b00-25f7-82f80844f5c4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="eeecc434-1d1a-77e9-4617-ad606538f41a" data-pagespeed-url-hash="3365795144" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="2b332ec83ede30a7d94ca1e2e848a430.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="dd3f847d-802c-3b00-25f7-82f80844f5c4" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="960" h="642" photoid="46ac95b8-6325-ee91-d506-fe5de2e9628e" data-pagespeed-url-hash="133210187" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="1cc425f9c824c5aba9bbc1e350daee0b.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Thiên đường Bảo Sơn</div>           </div></div><div class="">Để chỉnh ảnh hồng ngoại, bạn có thể sử dụng 3 cách : Dùng kính lọc, Dùng máy ảnh chuyển đổi, Dùng Photoshop. Dùng kính lọc là cách chỉnh ảnh đẹp và tự nhiên đến 100%, tuy nhiên chỉ thợ ảnh chuyên nghiệp với máy ảnh xịn xò mới có khả năng thực hiện được. Còn đối với cách Photoshop là cách dễ dàng thực hiện nhất, mạc dù có thể tốn khá nhiều thời gian và tùy con mắt người chỉnh nhưng là cách ít tốn kém nhất.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="88de000199b466c2efafb0f7a01ec65d.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/88de000199b466c2efafb0f7a01ec65d.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/88de000199b466c2efafb0f7a01ec65d.png" w="900" h="161" data-pagespeed-url-hash="3927896687" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><b><i>Wedsite :&nbsp;</i></b><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://baosonparadise.vn/" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Thiên đường Bảo Sơn</a></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="281e73404f951b429967ff6d31e927e2.png"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/281e73404f951b429967ff6d31e927e2.png" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan04/281e73404f951b429967ff6d31e927e2.png" w="1000" h="600" data-pagespeed-url-hash="1538197764" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><i><b>Xem thêm:&nbsp;</b></i><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/mot-ngay-lac-loi-o-chon-pho-co-ha-noi-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Lạc trôi giữa khu phố cổ Hà Nội.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/review-homestay-hostel-resort/post/rung-tim-voi-5-homestay-sieu-xinh-xan-giua-long-ha-noi-1448" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >Rụng tim với 5 homestay siêu xinh xắn giữa lòng Hà Nội.</a></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan/post/lo-lung-ma-khong-roi-voi-8-quan-cafe-view-noc-nha-o-ha-noi-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >8 Tọa độ Cà Phê View nóc nhà tại Hà Nội.</a></div><div class="">Nguồn thông tin và ảnh : Tổng hợp.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Sophia
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/nguyentoan04/34466124-20180717134224.JPG
  [follower_n] => 4579
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

NGẤT NGÂY VỚI THIÊN ĐƯỜNG CHÂU ÂU PHỦ TRẮNG TUYẾT NGAY GIỮA LÒNG HÀ NỘI

Cũng tại Khu du lịch Bảo Sơn, nhưng với một góc nhìn, một kỹ thuật ảnh mới, Bảo Sơn hiện lên như Thiên đường Châu Âu phủ trắng tuyết. Giáng Sinh cận kề sao chúng ta không cùng bạn bè xách máy ảnh lên làm ngay một bộ ảnh Giáng Sinh ngay giữa lòng Hà Nội.

Hà Nội Kinh nghiệm du lịch Gody đi đâu
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Khu du lịch Bảo Sơn được xem là Thiên đường giải trí ngay giữa lòng Hà Nội. Thiên đường Bảo Sơn với sự kết hợp giữa nét văn hóa truyền thống và nghệ thuật đã trở thành điểm thư giãn yêu thích của người Hà Thành cũng như khách du lịch vào dịp cuối tuần.
Tuy nhiên mới đây, Thiên đường Bảo Sơn lại như lột xác với diện mạo mới, như bầu trời phủ tuyết trắng nơi trời Âu xa xôi.
Thiên đường Bảo Sơn
Tuy nhiên để có được những bức ảnh phủ tuyết trắng tựa trời Tây như thế này bạn cần dùng ảnh hồng ngoại, một cách chỉnh ảnh độc đáo để F5 kho ảnh của bạn một màu sắc mới.
Thiên đường Bảo Sơn
Để chỉnh ảnh hồng ngoại, bạn có thể sử dụng 3 cách : Dùng kính lọc, Dùng máy ảnh chuyển đổi, Dùng Photoshop. Dùng kính lọc là cách chỉnh ảnh đẹp và tự nhiên đến 100%, tuy nhiên chỉ thợ ảnh chuyên nghiệp với máy ảnh xịn xò mới có khả năng thực hiện được. Còn đối với cách Photoshop là cách dễ dàng thực hiện nhất, mạc dù có thể tốn khá nhiều thời gian và tùy con mắt người chỉnh nhưng là cách ít tốn kém nhất. 
Wedsite : Thiên đường Bảo Sơn
Xem thêm: Lạc trôi giữa khu phố cổ Hà Nội.
                     Rụng tim với 5 homestay siêu xinh xắn giữa lòng Hà Nội.
                     8 Tọa độ Cà Phê View nóc nhà tại Hà Nội.
Nguồn thông tin và ảnh : Tổng hợp.