Nam Du - Chuyến Đi "Ác Mộng" Với Những Trải Nghiệm Kinh Hoàng

"Đồng tiền đã làm những con người kinh doanh thiếu đạo đức bị mờ mắt hết rồi mọi người ạ. Thiết nghĩ gia đình mình may mắn không có chuyện gì xảy ra, nếu không chắc sẽ ân hận cả đời không kịp. Vĩnh biệt Nam Du một đi không bao giờ trở lại" - Đó là những lời... Xem thêm Nam Du - Chuyến Đi "Ác Mộng" Với Những Trải Nghiệm Kinh Hoàng