Đến Bắc Kinh ghé Thiên Đàn - Đàn thờ trời linh thiêng nhất Trung Quốc

Đền Thiên Đàng hay công viên Thiên Đàng là một công trình tôn giáo rộng lớn nằm phía Đông Nam Bắc Kinh, Trung Quốc và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1998. Đây là nơi mà các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện các nghi lễ tế trời. Thiên đàn được xây dựng năm Minh Vĩnh Lạc thứ 18 (1420, tức đồng thời với xây dựng Tử Cấm thành) đầu tiên có tên là Thiên – Địa đàn, đến năm 1530 có xây Địa đàn riêng nên đàn này chỉ mang tên Thiên đàn

Mục lục bài viết