stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3528
  [created_approved] => 2019-05-11 09:58:51
  [blog_title] => Điểm Du Lịch, Ngắm Hoa Tam Giác Mạch Ở Hà Giang Vào Tháng 10
  [albums] => 55906,55907,55908,55909,55910,55911,55912,55913,55914,55915,55916,55917,55918,55919,55920,55921,55922,55923,55924,55925,55926,55927|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b8d6d7bb961527d598d9276e2ab31b60.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ee3fd27cf6f69e46cfe359bd785c2e51.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1d6a55ff383e97f5686a85be83863c21.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a32524347093cc2fe50b0d8631d6c5ee.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/41143e126fc6ca28704adb705cf06451.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03,public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 6195,520,745,272,196,744,3186,6195,520,745,272,196,744,3186|nui-doi-quan-ba,pho-co-dong-van,dong-van,deo-ma-pi-leng,cot-co-lung-cu,ha-giang,ha-giang,nui-doi-quan-ba,pho-co-dong-van,dong-van,deo-ma-pi-leng,cot-co-lung-cu,ha-giang,ha-giang|Núi đôi Quản Bạ,Phố cổ Đồng Văn,Đồng văn,Đèo Mã Pí Lèng,Cột cờ Lũng Cú,hà giang,hà giang,Núi đôi Quản Bạ,Phố cổ Đồng Văn,Đồng văn,Đèo Mã Pí Lèng,Cột cờ Lũng Cú,hà giang,hà giang|3,1,2,1,1,2,3,3,1,2,1,1,2,3|2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-05-11 09:58:51
  [blog_created] => 2019-05-10 10:43:17
  [categorys] => 113|kinh-nghiem-du-lich-trong-nuoc|Kinh nghiệm du lịch trong nước
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/49f5f296e094170db9e4859414fa40cbd3c7a98b.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => nguyentoan03
  [official_account] => 
  [blog_status] => 4
  [blog_description] => Thời điểm tháng 10 đến tháng 12 là thời gian mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang đổ màu tím hồng, nở rộ trải khắp vùng thung lũng. Đến Hà Giang ngoài những khung cảnh đẹp mơ mộng thì các bạn hay đến ngay những địa điểm sau để đắm mình vào mùa hoa tam giác mạch nhé.
  [blog_slug] => diem-du-lich-ngam-hoa-tam-giac-mach-o-ha-giang-vao-thang-10
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/datnuoc/viet-nam/ha-giang" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Hà Giang</a>&nbsp;là mảnh đất địa đầu Tổ Quốc, thu hút lòng người bởi những nuí đá vô cùng hùng vĩ, cao nguyên Đồng Văn huyền thoại hay những cung đường uốn lượn, những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Và cứ vào tháng 10 hàng năm, Hà Giang nổi lên một mùa hoa tam giác mạch hồng rực đến tận chân trời. Cùng tham khảo những điểm ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang ngay dưới đây nhé.</div><div>&nbsp;<div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="958beff9-56c5-6a04-7504-4e96410d1741">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="958beff9-56c5-6a04-7504-4e96410d1741" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1100" h="654" photoid="2c6cdfbc-4ccb-a2f3-4392-462a6e977737" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="713fe10650fa2effa25b79cac2a8c177.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="958beff9-56c5-6a04-7504-4e96410d1741" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="750" h="450" photoid="39e9223d-9754-c4ab-30bc-0f142a041423" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="167d0be3181903bbb66bd33483fd8415.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="958beff9-56c5-6a04-7504-4e96410d1741" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1065" photoid="98c1c0dd-0d2b-f8b4-3d14-56520413484d" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="544c0feb11fee0e752268a5362cc8f97.png"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="958beff9-56c5-6a04-7504-4e96410d1741" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="600" h="750" photoid="d66fab20-f053-0f81-a8d8-6ce7afb54d8e" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="4a1db68842a506f52154a1f351b2b4c9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hà Giang</div>           </div></div><div> </div><div><div contenteditable="false" name="a575bfcc-ddfb-770f-b959-0870bf65c394-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="a575bfcc-ddfb-770f-b959-0870bf65c394" name="a575bfcc-ddfb-770f-b959-0870bf65c394-c">Địa điểm ngắm hoa tam giác mạch</h2></div></div><div><b>Thạch Sơn Thần (xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ)</b>: Cánh đồng tam giác mạch nằm trên đường đi Quản Bạ, cách dốc Bắc Sung khoảng 3km. Ngoài ngắm hoa tam giác mạch, ở đây có những chiếc xích đu xinh xắn cùng nhiều mô hình nhà trình tường và vật dụng dễ thương để chụp ảnh. Giá vé: 10.000 đồng/vé. </div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/gody1.vn6365/post/mot-ngay-kham-pha-tron-ven-ve-dep-binh-yen-cua-ha-giang-264/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div><b>Làng văn hóa Lũng Cẩm (Thung lũng Sủng Là - Đồng Văn)</b>: Đây là nơi trồng nhiều hoa nhất ở Hà Giang, cũng là nơi đẹp và thích hợp nhất để ngắm hoa. Ngoài ra, ở Sủng Là còn có ngôi nhà của Pao và rất nhiều vườn hồng đẹp cho bạn tha hồ mà chụp hình. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="1f3c6efe-602c-d2fc-5817-5ae857276703">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1f3c6efe-602c-d2fc-5817-5ae857276703" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1493" h="979" photoid="23d5a3d8-6537-1bbd-a01d-95a30638c0e1" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="59c6cafc9ddf7d9fc737d6e38084b8f0.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1f3c6efe-602c-d2fc-5817-5ae857276703" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="800" h="500" photoid="14477179-e955-b4c0-c65f-daa178f0b71a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="68ab364ef233f7226ba8bf4c955e0713.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1f3c6efe-602c-d2fc-5817-5ae857276703" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="809" photoid="3dd19c2e-639a-9a3f-2ba0-b54995fb2df2" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="f32ef2a27b0495144ce50d9b0aacdd72.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Hoa tam giác mạch</div>           </div></div><div> </div><div><b>Chân đèo Mã Pí Lèng</b>: Cánh đồng tam giác mạch nằm giữa hai dãy núi chân đèo, vô tình tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Vùng này gieo hạt muộn hơn ở Đồng Văn nên khoảng giữa tháng 10 hoa mới bắt đầu phơn phớt hồng, bạn nên đến vào cuối tháng là lúc hoa nở đẹp nhất. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="41143e126fc6ca28704adb705cf06451.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/41143e126fc6ca28704adb705cf06451.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/41143e126fc6ca28704adb705cf06451.jpg" w="1024" h="653"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div> </div><div><b>Cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú</b>: Dưới chân cột cờ Lũng Cú trồng khá nhiều hoa tam giác mạch để phục vụ khách du lịch khi đến thăm quan cột cờ. Tại đây, hoa tam giác mạch được trồng thành các ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp khá bắt mắt, tạo nên sự khá lạ và thu hút nhiều khách du lịch tới chiêm ngưỡng. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="a32524347093cc2fe50b0d8631d6c5ee.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a32524347093cc2fe50b0d8631d6c5ee.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/a32524347093cc2fe50b0d8631d6c5ee.jpg" w="1024" h="614"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nhugody959996/post/lich-trinh-kham-pha-ha-giang-3n3d-cuc-chi-tiet-320/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div><div contenteditable="false" name="e0d1012c-e274-4532-3065-2aba8bed90f8-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="e0d1012c-e274-4532-3065-2aba8bed90f8" name="e0d1012c-e274-4532-3065-2aba8bed90f8-c">Các điểm du lịch ở Hà Giang</h2></div></div><div>Ngoài những cánh đồng hoa tam giác mạch - Hà Giang còn có những&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">điểm du lịch</a>&nbsp;hấp dẫn không thể bỏ qua. </div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/ha-giang/pho-co-dong-van" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Phố cổ Đồng Văn</a>: Vị trí nằm tại trung tâm thị trấn Đồng Vân, dù không có quy mô lớn như phố cổ Hà Nội hay Hội An nhưng nơi đây lại có những bản sắc riêng, hấp dẫn du khách. Khu phố cổ có vẻn vẹn 40 nóc nhà, nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Buổi sớm, bức tranh phố cổ là sự pha trộn đến tài tình hai tông màu: màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="1d6a55ff383e97f5686a85be83863c21.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1d6a55ff383e97f5686a85be83863c21.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/1d6a55ff383e97f5686a85be83863c21.jpg" w="1024" h="536"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div> </div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/ha-giang/cot-co-lung-cu" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Cột cờ Lũng Cú</a>: Địa danh được xem là “nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ Tổ quốc”, điểm đến thiêng liên mà bất kỳ người Việt nào cũng muốn đến một lần trong đời. Quãng đường 1,5 cây số lên cột cờ Lũng Cú, vượt qua 389 bậc thang đá và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ, ta sẽ đặt chân được tới đỉnh cột cờ Lũng Cú, Hà Giang – điểm cực Bắc của Tổ quốc. Nơi có lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay trong gió. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ee3fd27cf6f69e46cfe359bd785c2e51.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ee3fd27cf6f69e46cfe359bd785c2e51.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/ee3fd27cf6f69e46cfe359bd785c2e51.jpg" w="848" h="500"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nguyentoan01/post/ru-nhau-ve-ha-giang-thang-11-chiem-nguong-nhung-canh-dong-bat-ngan-hoa-tam-giac-mach-9669/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/diadiem/ha-giang/deo-ma-pi-leng" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Đèo Mã Pí Lèng</a>: Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài, nhưng lại là con đeò hiểm trở bậc nhất ở vùng núi phía Bắc, được ví như “vua” của các con đèo Việt Nam. Điểm thu hút du khách, đặc biệt là các bạn trẻ chính là những khúc cua ngoằn ngèo. Đèo với 9 khúc quanh uốn bên vách đá dựng đứng, dưới là vực thẳm hun hút đã trở thành một kỳ tích được ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="19a8a7f9-1cf2-d1c4-0db4-afd4528333b2" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="239dad839f94e4519f131e6031ac9238.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="640" photoid="432d673c-4f16-4067-9c0b-bb32f792915b" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6e283b4572ea933684dd35686ed6035c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="640" photoid="1716573c-b5f5-2dc8-1b6a-7d429e12f7b7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6470c5f023735b670d91fe4a66526cda.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="650" photoid="d897dd06-49bc-748d-bb42-51eaa4cc0db8" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="690927128149fc3d757c5570583f93bb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="720" photoid="bf190b99-c2fe-5fcb-f147-dc5a81aa5e45" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="bcc9054c6b5fc3f383129009e894476f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="cbd6c3c5-143c-05bd-04a9-6fc0cc9388c9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="640" h="800" photoid="78c18b54-765a-e8c2-66a2-ae8485523f7f" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="6d9194d60296c7bbac4bd994a664442f.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Đèo Mã Pí Lèng</div>           </div></div><div> </div><div><b>Núi Đôi Quản Bạ</b>: Ngọn núi đôi này thu hút du khách bởi hình dáng tròn, đầy quyến rũ, trong giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng. Và giữa núi rừng trùng điệp và ruộng bậc thang ngút ngàn lại nổi lên hai trái núi hình dáng thú vị khiến du khách không thể nào khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá. </div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b8d6d7bb961527d598d9276e2ab31b60.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b8d6d7bb961527d598d9276e2ab31b60.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/b8d6d7bb961527d598d9276e2ab31b60.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Núi Đôi Quản Bạ</figcaption></figure></div></div><div> </div><div><b>Khu di tích kiến trúc nhà Vương</b>: Công trình thiết kế độc đáo, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, mô phỏng theo kiến trúc Trung Quốc (đời Mãn Thanh) với những đường cong, nét lượn, trạm trổ tinh xảo. Đây không chỉ là linh thự mà còn là pháo đài phòng thủ giữa cao nguyên đá trong thời kỳ lịch sử. Khu dinh thự này đã được trùng tu lại và trở thành một điểm nhấn độc đáo trong chuyến du lịch đến cao nguyên đá Đồng Văn. </div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d1500b30-e465-6e3b-4c67-cda633b36434">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d1500b30-e465-6e3b-4c67-cda633b36434" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="722" photoid="2348d02a-c93c-6b2e-bc07-80408226d06c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="2f0a780618134cd6d53a69b8fb5135ee.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle" >               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d1500b30-e465-6e3b-4c67-cda633b36434" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="700" h="420" photoid="4153e343-bde2-3119-b9fe-d4600f238184" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="25ad278af4d6c8f27c041d76612af568.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d1500b30-e465-6e3b-4c67-cda633b36434" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1024" h="653" photoid="ce048ee7-494a-5a4d-0494-e9316357dc14" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="5965ab0cbfacf8be4ba3dc6b0a7549b2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d1500b30-e465-6e3b-4c67-cda633b36434" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/1/nguyentoan03/6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1600" h="902" photoid="1db46087-2e95-4413-ec8b-b8e4b85f8fc7" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="6ca5a902e5fb000d9689c8f135d8a6a6.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div> </div><div>Trên là những điểm du lịch, ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang vào tháng 10. Hi vọng các bạn sẽ có những thông tin hữu ích để có một chuyến đi hoàn hảo nhất trong đời nhé.</div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/tag/ha-giang" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Kinh nghiệm du lịch, review, địa điểm du lịch Hà Giang</a><br></div><div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/nguyentoan02/post/bat-mi-9-homestay-cuc-chat-tai-ha-giang-9669" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Bật Mí 11 Homestay CỰC CHẤT tại Hà Giang (Mới Nhất)</a></div><div>-&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/happy.illusion5281/post/ha-giang-ma-pi-leng-con-duong-hanh-phuc-3236" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Hà Giang – Mã Pí Lèng – Con Đường Hạnh Phúc</a></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Phương Anh Nguyễn
  [user_avatar] => public/user/avatar/nguyentoan03/53c785e904772e22b24225bcd645e316.jpg
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Xu Xu
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Điểm Du Lịch, Ngắm Hoa Tam Giác Mạch Ở Hà Giang Vào Tháng 10

Thời điểm tháng 10 đến tháng 12 là thời gian mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang đổ màu tím hồng, nở rộ trải khắp vùng thung lũng. Đến Hà Giang ngoài những khung cảnh đẹp mơ mộng thì các bạn hay đến ngay những địa điểm sau để đắm mình vào mùa hoa tam giác mạch nhé.

Kinh nghiệm du lịch trong nước
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Hà Giang là mảnh đất địa đầu Tổ Quốc, thu hút lòng người bởi những nuí đá vô cùng hùng vĩ, cao nguyên Đồng Văn huyền thoại hay những cung đường uốn lượn, những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Và cứ vào tháng 10 hàng năm, Hà Giang nổi lên một mùa hoa tam giác mạch hồng rực đến tận chân trời. Cùng tham khảo những điểm ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang ngay dưới đây nhé.
 
Hà Giang

Địa điểm ngắm hoa tam giác mạch

Thạch Sơn Thần (xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ): Cánh đồng tam giác mạch nằm trên đường đi Quản Bạ, cách dốc Bắc Sung khoảng 3km. Ngoài ngắm hoa tam giác mạch, ở đây có những chiếc xích đu xinh xắn cùng nhiều mô hình nhà trình tường và vật dụng dễ thương để chụp ảnh. Giá vé: 10.000 đồng/vé.
Làng văn hóa Lũng Cẩm (Thung lũng Sủng Là - Đồng Văn): Đây là nơi trồng nhiều hoa nhất ở Hà Giang, cũng là nơi đẹp và thích hợp nhất để ngắm hoa. Ngoài ra, ở Sủng Là còn có ngôi nhà của Pao và rất nhiều vườn hồng đẹp cho bạn tha hồ mà chụp hình.
Hoa tam giác mạch
Chân đèo Mã Pí Lèng: Cánh đồng tam giác mạch nằm giữa hai dãy núi chân đèo, vô tình tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Vùng này gieo hạt muộn hơn ở Đồng Văn nên khoảng giữa tháng 10 hoa mới bắt đầu phơn phớt hồng, bạn nên đến vào cuối tháng là lúc hoa nở đẹp nhất.
Cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú: Dưới chân cột cờ Lũng Cú trồng khá nhiều hoa tam giác mạch để phục vụ khách du lịch khi đến thăm quan cột cờ. Tại đây, hoa tam giác mạch được trồng thành các ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp khá bắt mắt, tạo nên sự khá lạ và thu hút nhiều khách du lịch tới chiêm ngưỡng.

Các điểm du lịch ở Hà Giang

Ngoài những cánh đồng hoa tam giác mạch - Hà Giang còn có những điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua.
Phố cổ Đồng Văn: Vị trí nằm tại trung tâm thị trấn Đồng Vân, dù không có quy mô lớn như phố cổ Hà Nội hay Hội An nhưng nơi đây lại có những bản sắc riêng, hấp dẫn du khách. Khu phố cổ có vẻn vẹn 40 nóc nhà, nằm xếp vào nhau dưới núi đá. Buổi sớm, bức tranh phố cổ là sự pha trộn đến tài tình hai tông màu: màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ. 
Cột cờ Lũng Cú: Địa danh được xem là “nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của bản đồ Tổ quốc”, điểm đến thiêng liên mà bất kỳ người Việt nào cũng muốn đến một lần trong đời. Quãng đường 1,5 cây số lên cột cờ Lũng Cú, vượt qua 389 bậc thang đá và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ, ta sẽ đặt chân được tới đỉnh cột cờ Lũng Cú, Hà Giang – điểm cực Bắc của Tổ quốc. Nơi có lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay trong gió.
Đèo Mã Pí Lèng: Đèo Mã Pí Lèng tuy không dài, nhưng lại là con đeò hiểm trở bậc nhất ở vùng núi phía Bắc, được ví như “vua” của các con đèo Việt Nam. Điểm thu hút du khách, đặc biệt là các bạn trẻ chính là những khúc cua ngoằn ngèo. Đèo với 9 khúc quanh uốn bên vách đá dựng đứng, dưới là vực thẳm hun hút đã trở thành một kỳ tích được ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam.
Đèo Mã Pí Lèng
Núi Đôi Quản Bạ: Ngọn núi đôi này thu hút du khách bởi hình dáng tròn, đầy quyến rũ, trong giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng. Và giữa núi rừng trùng điệp và ruộng bậc thang ngút ngàn lại nổi lên hai trái núi hình dáng thú vị khiến du khách không thể nào khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ của tạo hoá.
Núi Đôi Quản Bạ
Khu di tích kiến trúc nhà Vương: Công trình thiết kế độc đáo, được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, mô phỏng theo kiến trúc Trung Quốc (đời Mãn Thanh) với những đường cong, nét lượn, trạm trổ tinh xảo. Đây không chỉ là linh thự mà còn là pháo đài phòng thủ giữa cao nguyên đá trong thời kỳ lịch sử. Khu dinh thự này đã được trùng tu lại và trở thành một điểm nhấn độc đáo trong chuyến du lịch đến cao nguyên đá Đồng Văn.
Trên là những điểm du lịch, ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang vào tháng 10. Hi vọng các bạn sẽ có những thông tin hữu ích để có một chuyến đi hoàn hảo nhất trong đời nhé.
Kinh nghiệm du lịch, review, địa điểm du lịch Hà Giang
Bật Mí 11 Homestay CỰC CHẤT tại Hà Giang (Mới Nhất)
Hà Giang – Mã Pí Lèng – Con Đường Hạnh Phúc