Hành trình tự túc 3N4Đ Sài Gòn - Nha Trang - Bình Ba - Bình Lập "dễ như ăn kẹo" cho team gà mờ

Hello! Summer 2017
Chờ đợi, mong ngóng, háo hức, gian nan, happy,...có thể nói đó là những gì còn đọng lại trong chuyến đi dài 3 ngày 4 đêm... Xem thêm Hành trình tự túc 3N4Đ Sài Gòn - Nha Trang - Bình Ba - Bình Lập "dễ như ăn kẹo" cho team gà mờ