Nước Lào cũng giống nước ta? Nhầm to nhé!!

Các cụ ngày xưa cứ bảo nước Lào cũng giống nước ta, nhưng có giống thì chỉ giống...cái cửa thôi nhé:v. Chuyến đi 5 ngày của team short-haired girls đã chứng minh Lào có nhiều điều thú vị và khác biệt để khám phá hơn chúng ta... Xem thêm Nước Lào cũng giống nước ta? Nhầm to nhé!!