Nếu chưa đến Đà Nẵng, có chắc bạn là người yêu du lịch?

Bởi "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" quá tuyệt vời để bất kì ai trong số chúng ta có thể viện cớ cho việc đó! Ngay cả các ca sĩ diễn viên nổi tiếng trên thế giới cũng phát cuồng vì Đà Nẵng thì chúng ta có lí do... Xem thêm Nếu chưa đến Đà Nẵng, có chắc bạn là người yêu du lịch?