{( (mapActive === 'mapvietnam') ? 'Check-in Thế giới' : 'Check-in Việt Nam' )}

Just wanna love someone as much as my love for traveling :3
Đang cập nhật dữ liệu...
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Bạch Dương
Travel Blogger

22 người theo dõi

Đang theo dõi 3 người


Thống kê hoạt động

1 2020-06-20 11:39:33

Mình nhớ trước đây Gody có album ở trang cá nhân để đăng ảnh những nơi đã đến đúng không nhỉ? Hình như bây giờ thay đổi giao diện phần Travel Map rồi...