cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


45 3 8/10/2020, 10:29am

“Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Ngọn cao nhất có độ cao tuyệt đối là 1.591 m.”

30 3 8/10/2020, 10:41am

Jeju của Việt Nam Mình đi vào cuối tháng 6 - Biển xanh - cát trắng - nắng vàng. Lý Sơn thật sự rất đẹp

2 bài viết kinh nghiệm