cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Ngọc Anh Nguyen
Travel Blogger

10,235 người theo dõi

Đang theo dõi 132 người


560 5 18/09/2019, 10:10pm

1 ngày đi bụi Phan Thiết

175 1 4/09/2019, 7:21pm

Đấy là Na gọi thế. Đây là điểm mới toe Na tình cờ phát hiện trên đường về. Cách Bàu Trắng khoảng 15 phút đi xe. Địa điểm này giống như resort đang khai thác nhưng bị dừng lại. Chụp ở dưới khá dùng vĩ.

3 bài viết kinh nghiệm