cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

4,565 người theo dõi

Đang theo dõi 2 người


14004 7 26/01/2019, 11:00am

Chẳng cần phải đi đâu xa xôi mới có những ngôi chùa như trong truyện tranh, sát ngay thành phố đây đã có một ngôi chùa đẹp như thế. Nhân dịp Têt Nguyên Đán sắp tới, đi lấy lộc đầu năm tranh thủ làm vài bô ảnh cho năm mới thêm đỏ nào.

1 bài viết kinh nghiệm