Lộ trình chinh phục cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng

Băng qua những quảng đồi xanh mướt, trượt chân té đau trên những con đường lầy lội, ngồi trên xe công nông … Trong ấn tượng đầu tiên của nhóm chúng mình, thì đây là một cung đường "cực cực hình" nhưng lại rất đáng để đi... Xem thêm Lộ trình chinh phục cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng