cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Mây là phải bay

11 người theo dõi

Đang theo dõi 2 người


125 5 13/09/2019, 10:58am

Điểm đến đầu tiên trong chuyến độc hành của tôi. Với mong ước thấy được biển mây. Thật tiếc khi hôm ấy là một ngày mưa.

1 bài viết kinh nghiệm