cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


2 0 5/09/2020, 10:33am

Chicago là thành phố đông dân thứ ba tại Hoa Kỳ, và là thành phố đông dân nhất tiểu bang Illinois và Trung Tây Hoa Kỳ. Vùng đô thị Chicago là nơi cư trú của 9,5 triệu người và là vùng đô thị lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.

1 bài viết kinh nghiệm