REVIEW Đi bụi ở Buôn Mê Thuột -  Trải nghiệm đôi lúc đi cùng với liều lĩnh.

Số tiền 2.780k là do mình đi máy bay và ở khách sạn một mình, nếu các bạn đi xe khách & 1 người đồng hành nữa thì có thể tiết kiệm hơn.... Xem thêm REVIEW Đi bụi ở Buôn Mê Thuột -  Trải nghiệm đôi lúc đi cùng với liều lĩnh.