cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Hoang Thi Mai Linh
Travel Blogger

14,591 người theo dõi

Đang theo dõi 1 người


Thống kê hoạt động

0 2018-08-27 15:18:51

Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Burundi, tôi nghĩ mình đang ở đâu đây? Xung quanh sân bay là  toàn là cỏ dại, xa xa cũng có nhà dân, nhưn...