cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 2 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Trần Long

Hoa lau đã nở ! (Được đăng từ Facebook)

2 6 8/11/2021, 9:53pm

Hoa lau đã nở ! "Màu trắng của lau là màu của yên lành, không lo bị thiên tai quấy phá. Hoa lau nở các suối hết hung dữ, cái khe hết réo rắt ầm ào. Trước đây cha ông mình còn rừng thì lũ lụt không hung ác. Bây chừ, con em dân bản miền ngược nhìn rừng ngày càng nhỏ đi, rừng càng thưa dần thì sợ mưa, mưa trút bao nhiêu nước là chảy tuột xuống suối bấy nhiêu mới gây lụt lội sớm. Nhưng khi hoa lau nở rồi thì yên tâm rồi. Rứa là cái bụng

1 bài viết kinh nghiệm