"Đổi Gió" với những trải nghiệm Zipline, chèo thuyền Kayak tại Sông Chày Hang Tối vào dịp hè này!

Những bạn trẻ liều lĩnh đã sẵn sàng cho 1 ngày chèo thuyền Kayak và trượt Zipline ở Sông Chày Hang Tối vào dịp hè này chưa?!... Xem thêm "Đổi Gió" với những trải nghiệm Zipline, chèo thuyền Kayak tại Sông Chày Hang Tối vào dịp hè này!