stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 0000-00-00 00:00:00
  [blog_id] => 4575
  [created_approved] => 2019-08-22 09:10:00
  [blog_title] => Tháng bảy âm lịch, đến sóc trăng nghía qua hai ngôi chùa độc đáo nhất nơi đây
  [albums] => 71931,71951,71952,71953,71954,71955,71956,71957,71958,71959,71960,71961,71962,71963,71964,71965,71966,72872,73018|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/73be56639d8df4c80e18ad7076b89a02.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e67b0c9a83b42f38af3e414663d9d390.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/920a8de6cb02f0d8bd545f6b145c0501.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/7f12df45c9689165b4e1f55f7dfa9723.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ef9eb029415438772040a00818cad056.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/52aa617072c9bf152f2a88807928d7b8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/03aace27dff51116f2e71c9aa184dc1e.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8b1037451da1a2e204e339baf7cc72c8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ef771473c144e6d43b6082c898068046.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/69143d37d3c2b5ea2187fdba1636de11.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4cdf6352c174517c8a4a1fd56eec81e2.JPG,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f102db806be33bb0d5fd72cdc93c7a90.JPG,blob:https://gody.vn/00ab1abe-8fc4-4c7d-9c0e-eca46d7e729b,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ecc2ed36e6d45754e85beb55441d90c0.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d14e4df1090d1c1ffcc71d8176d362ca.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9e2172c1b31bdb4e7279a42c59b9392d.jpeg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/671a0576fa7f31c8c14efd634e088c64.jpeg|public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023,public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 5
  [list_auto_comment] => 14293,14294,14295,14296,14297|2019-08-23 00:33:17,2019-08-23 10:25:00,2019-08-23 11:24:17,2019-08-23 01:20:02,2019-08-23 22:32:02
  [tags_destination] => 6733,12477,3245,1400,6733,12477,3245,1400|chua-chen-kieu,chua-botum-vong-sa-som-rong-botum-vong-sa-som-rong-pagoda,soc-trang,soc-trang,chua-chen-kieu,chua-botum-vong-sa-som-rong-botum-vong-sa-som-rong-pagoda,soc-trang,soc-trang|Chùa Chén Kiểu,Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Bôtum Vong Sa Som Rong Pagoda),sóc trăng,sóc trăng,Chùa Chén Kiểu,Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Bôtum Vong Sa Som Rong Pagoda),sóc trăng,sóc trăng|3,3,3,2,3,3,3,2|8767,8768,8769,8770,8771,8772,8773,8774
  [tags] => 1683,1682,12477,6733,1400,17397,17396,18214,19250|du-lich,dia-diem-du-lich,chua-botum-vong-sa-som-rong-botum-vong-sa-som-rong-pagoda,chua-chen-kieu,soc-trang,valirover,xachvalilenvadi,travelforfree,godytravelambassador|du lịch,địa điểm du lịch,Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Bôtum Vong Sa Som Rong Pagoda),Chùa Chén Kiểu,sóc trăng,valirover,xachvalilenvadi,travelforfree,GodyTravelAmbassador
  [blog_updated] => 2019-08-29 16:58:17
  [blog_created] => 2019-08-17 11:27:19
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/be5799992877a4bc2c5d1af800b9d397c9b90beb.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => lehuy24693023
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Mình vừa có một trải nghiệm đi du lịch đến hai ngôi chùa rất nổi tiếng ở Sóc Trăng đó là chùa Chén Kiểu và chùa Som Rong, cho nên sau khi về mình xin chia sẽ chút ít kinh nghiệm và cảm nhận của mình về hai địa điểm này, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn!!!
  [blog_slug] => thang-bay-am-lich-den-soc-trang-nghia-qua-hai-ngoi-chua-doc-dao-nhat-noi-day
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 0
  [total_replys] => 2
  [days] => 908|1400|soc-trang|2|2|sóc trăng|0|fd212ddc-0753-2a08-5d6f-0861935842c4
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 0
  [blog_content] => <div class="" data-paraid="fd212ddc-0753-2a08-5d6f-0861935842c4" data-day="0">Tháng bảy âm lịch hàng năm người Việt ta có truyền thống đi chùa để cầu bình an, cũng như tráng những việc xui rủi xảy ra trong tháng này và cũng từ tục lệ đó mà việc đi chùa vào tháng bảy âm lịch được rất nhiều người lựa chọn đặc biệt là khi đi du lịch vào tháng này sẽ kết hợp với đi du lịch vừa được đi chùa vừa có thể <a rel="nofollow" target="_blank" href="#">khám phá</a> được những ngôi chùa mới và có thêm nhiều góc sống ảo siêu đẹp từ những ngôi chùa này.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9e2172c1b31bdb4e7279a42c59b9392d.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9e2172c1b31bdb4e7279a42c59b9392d.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/9e2172c1b31bdb4e7279a42c59b9392d.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="1694322132" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><h2><span><b><u>1. Chùa Som Rong</u></b></span></h2><div class="" data-paraid="90888a9e-5274-3c0b-7bc0-e9f14b53cd8a">Chùa som rong là một ngôi chùa của người Khơ Me (đa số các chùa ở Sóc Trăng là chùa của người Khơ Me do mật độ người Khơ me ở đây rất đông). Nằm gần trung tâm thành phố sóc trăng cách trung tâm thành phố sóc trăng khoảng 10 phút đi xe, vì là chùa lớn nên các bạn có thể tìm thấy ngôi chùa này một cách dễ dàng qua google map.</div><div class="" data-paraid="e36ec26a-0e91-b1c8-22d0-c46806244152"><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="73be56639d8df4c80e18ad7076b89a02.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/73be56639d8df4c80e18ad7076b89a02.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/73be56639d8df4c80e18ad7076b89a02.jpeg" w="1024" h="895" data-pagespeed-url-hash="3115610619" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="73d71f4f-4bb5-c92d-6e59-fb1f43fe1ba8">Khuôn viên chùa khá rộng, sau cánh cổng chùa từ ngoài đường nhựa rẽ vào sẽ là hai hàng cây cau xanh mướt toả bóng mát, sân bãi của chùa cũng rộng xe bốn bánh hay thậm chí những loại xe du lịch lớn vẫn có thể đỗ được ở ngay trong khuôn viên chùa và không hề tốn phí gửi xe.</div><div class="" data-paraid="0f314939-eba0-c390-07b3-0afbd7ef0a4c"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="ecc2ed36e6d45754e85beb55441d90c0.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ecc2ed36e6d45754e85beb55441d90c0.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ecc2ed36e6d45754e85beb55441d90c0.jpg" w="1024" h="897" data-pagespeed-url-hash="1191110321" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="ccd27fe8-8d9d-cb04-5753-e58191e3cd1f">Trong chùa ngoài các sư sãi đang tu tập trong chùa ra thì còn có những người dân buôn bán cũng như tập trung sinh hoạt tâm linh trong chùa và đương nhiên đa số là người Khơ me.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="671a0576fa7f31c8c14efd634e088c64.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/671a0576fa7f31c8c14efd634e088c64.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/671a0576fa7f31c8c14efd634e088c64.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="3741030183" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="c57d89a3-c82f-0ae7-78f6-3e5935b04942">Mình đến vào lúc giữa trưa thì trời nắng khá gắt, bên góc chùa có một xe nước mía, và vài ba chỗ bán nước giải khát khác nữa mà bạn có thể vào đó nghỉ ngơi uống nước.</div><div class="" data-paraid="e31464af-f618-81ef-499a-da659db36cf2">Vì bọn mình đi đúng vào lúc chùa đang phát gạo và quần áo từ thiện cho bà con gần đó nên trong chùa khá đông đúc nhưng bạn đừng lo, khuôn viên chùa rất rộng nên bạn vaanx có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh.</div><div class="" data-paraid="4051076e-4b19-0a92-93c9-575de926ea73"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="7e8c1e7f-2189-00f3-d523-c6cee039974b">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7e8c1e7f-2189-00f3-d523-c6cee039974b" href="blob:https://gody.vn/00ab1abe-8fc4-4c7d-9c0e-eca46d7e729b" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/00ab1abe-8fc4-4c7d-9c0e-eca46d7e729b" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="blob:https://gody.vn/00ab1abe-8fc4-4c7d-9c0e-eca46d7e729b" class="lazyload cursor-pointer" w="980" h="687" photoid="359882a8-99b8-8db6-2d0e-bca683ce4d5b" data-pagespeed-url-hash="3407268001" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loading">                 <div id="process-3" class="LayoutAlbumItemA-P">                   <div class="donut"></div>                   <p id="status_3" class="mb-0">91%</p>                 </div>               </div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7e8c1e7f-2189-00f3-d523-c6cee039974b" href="blob:https://gody.vn/83f74b84-5b82-4d09-86c5-006e908a3fbc" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/83f74b84-5b82-4d09-86c5-006e908a3fbc" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/f102db806be33bb0d5fd72cdc93c7a90.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2250" photoid="3cca3c84-f7ba-e3bc-e4b2-8bec9868c6c7" data-pagespeed-url-hash="2017342896" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="f102db806be33bb0d5fd72cdc93c7a90.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7e8c1e7f-2189-00f3-d523-c6cee039974b" href="blob:https://gody.vn/b12ec705-5dad-47ac-8ed2-aca4c2fc6e3b" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/b12ec705-5dad-47ac-8ed2-aca4c2fc6e3b" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/4cdf6352c174517c8a4a1fd56eec81e2.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="c1a88a52-c1db-9bc5-44e2-788dd989f459" data-pagespeed-url-hash="2838660009" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="4cdf6352c174517c8a4a1fd56eec81e2.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="7e8c1e7f-2189-00f3-d523-c6cee039974b" href="blob:https://gody.vn/ad453913-4a20-4ee1-be77-2c3badc7c93e" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/ad453913-4a20-4ee1-be77-2c3badc7c93e" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/69143d37d3c2b5ea2187fdba1636de11.JPG" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="40fca3dc-fa81-c023-829b-a7c822198cd5" data-pagespeed-url-hash="3964674944" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove old" data-name="69143d37d3c2b5ea2187fdba1636de11.JPG"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="ffa38e14-b150-a579-f92c-91db5001bf8f">Chính điện của chùa nằm ở phía sau được xây mới và sơn phết những màu sắc nổi bật rất đẹp đủ các màu đỏ, cam vàng, chàm, tím... tha hồ cho các bạn sáng tạo ra hàng nghìn kiểu ảnh.</div><div class="" data-paraid="ffb8c4f9-67bc-6942-c6b0-6cf6de67b63d"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="ef771473c144e6d43b6082c898068046.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ef771473c144e6d43b6082c898068046.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ef771473c144e6d43b6082c898068046.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2360076630" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="aa45291a-eefd-9218-4b23-24ed5f2948ed">Bọn nhỏ trong chùa cứ đi theo bọn mình cười nói suốt vì được cho kẹo, thế mới biết bọn trẻ miền tây tuy có nhem nhuốt có nghịch ngợm một tí nhưng vẫn thật đáng yêu.</div><div class="" data-paraid="feb50bb9-484a-e494-98ec-65f847407f9c">Và cuối cùng một địa điểm quan trọng nhất đang hot trên các trang mạng xã hội như instagram hay facebook và được rất nhiều hot travel blogger đến chụp ảnh ở đây đó chính là ngọn tháp ở giữa chùa.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d14e4df1090d1c1ffcc71d8176d362ca.jpeg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d14e4df1090d1c1ffcc71d8176d362ca.jpeg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/d14e4df1090d1c1ffcc71d8176d362ca.jpeg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="1006774275" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="993063d8-4756-c18e-adeb-8548f8a58818">Ngọn tháp cao, màu xám khói, với những đường viền vàng đặc trưng, họa tiết điêu khắc tinh xảo ấn tượng mang đậm nét kiến trúc của những ngôi chùa khơ me nam bộ. Trên đỉnh tháp thờ tượng phật được sơn màu vàng rực vừa uy nghiêm vừa hút ánh nhìn của mọi người khi đã đặt chân đến đây.</div><h2><b><u>2. Chùa chén kiểu</u></b></h2><div class="" data-paraid="d086ce0e-5231-a891-2596-765e7ea587f8">Bọn mình đến chùa chén kiểu thì đã đến trưa, trời nắng khá gắt nên bọn mình quyết định đánh nhanh rút gọn <a rel="nofollow" target="_blank" href="#">tham quan</a> chùa chụp ảnh để còn tìm nơi ăn trưa.</div><div class="" data-paraid="622eaed6-1469-50f4-9978-cf9acc81d865">Chùa chén kiểu là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng và được đầu tư nhất ở tỉnh sóc trăng, khác với chùa Som Rong bạn không thể để xe ngay trong khuôn viên chùa được mà phải gửi xe ở bãi xe bên cạnh cách cổng chùa 50m.</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="8b1037451da1a2e204e339baf7cc72c8.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8b1037451da1a2e204e339baf7cc72c8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/8b1037451da1a2e204e339baf7cc72c8.jpg" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="2954490799" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="915ae343-d0d4-f2d8-a228-f6079567f442">Vẫn là lối kiến trúc của các đền chùa khơ me quen thuộc, chùa chén kiểu bắt mắt hơn với những tông màu rực rỡ được phủ khắp các toà nhà trong chùa.&nbsp;</div><div class="" data-paraid="3ce95d3d-1ebd-79fd-29c7-ac1138397deb">Mình có chụp một số góc chụp tiêu biểu các bạn có thể tham khảo những góc chụp thần thánh này để áp dụng nếu có dịp ghé đến đây.</div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="1002a7a0-0a15-523a-d9ee-efde145c8828">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1002a7a0-0a15-523a-d9ee-efde145c8828" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2436" h="1827" photoid="e86806c4-33ff-9867-1583-a0fd55d15669" data-pagespeed-url-hash="2543399826" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="5cfe170586de3f90beec14520cf7f53d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1002a7a0-0a15-523a-d9ee-efde145c8828" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2436" h="1827" photoid="599e512c-7781-967a-2d72-859d8471454f" data-pagespeed-url-hash="4027872350" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="b621c6f08aa3099e35c9739db443f69c.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1002a7a0-0a15-523a-d9ee-efde145c8828" href="blob:https://gody.vn/682fb645-f006-4b25-878b-4b19baee8a82" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/682fb645-f006-4b25-878b-4b19baee8a82" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/03aace27dff51116f2e71c9aa184dc1e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2436" h="1827" photoid="ee97eb01-bae2-a5b7-58c4-08da243284d6" data-pagespeed-url-hash="380567311" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="03aace27dff51116f2e71c9aa184dc1e.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="1337801d-6b88-ffba-13c9-4ccbad177aab">Những màu sắc trang phục hợp với không gian nơi đây là những màu nhẹ nhàng như pastel hoặc những tông màu rực như màu vàng hay thậm chí đen nhưng lưu ý tránh chọn trang phục cùng màu với màu sắc của những toà nhà ở đây như thế sẽ rất khó cho việc chỉnh màu ảnh sau đó.</div><div class="" data-paraid="88b6d627-ea6b-d850-bf89-069620e64924"><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="1a13e417-638c-da00-035b-5e37c7cd5eba">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1a13e417-638c-da00-035b-5e37c7cd5eba" href="blob:https://gody.vn/83a2acd3-670e-480b-a0f2-f494d95d8eaf" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/83a2acd3-670e-480b-a0f2-f494d95d8eaf" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/52aa617072c9bf152f2a88807928d7b8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="2c4e1d38-ae13-04d2-030a-cd05ca4da681" data-pagespeed-url-hash="3757102694" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="52aa617072c9bf152f2a88807928d7b8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1a13e417-638c-da00-035b-5e37c7cd5eba" href="blob:https://gody.vn/c1f0e039-6391-4170-a968-eda4ee6afbea" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/c1f0e039-6391-4170-a968-eda4ee6afbea" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/ef9eb029415438772040a00818cad056.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="4000" photoid="0100eb7f-80ab-c480-1fee-771b5868d69b" data-pagespeed-url-hash="670268422" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ef9eb029415438772040a00818cad056.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1a13e417-638c-da00-035b-5e37c7cd5eba" href="blob:https://gody.vn/564a8057-242e-4afe-9c8e-92dd7a36c47d" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/564a8057-242e-4afe-9c8e-92dd7a36c47d" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/7f12df45c9689165b4e1f55f7dfa9723.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2320" h="3088" photoid="6bc5bfa0-02b9-34d3-6533-d266d6321374" data-pagespeed-url-hash="2480989867" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7f12df45c9689165b4e1f55f7dfa9723.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="1a13e417-638c-da00-035b-5e37c7cd5eba" href="blob:https://gody.vn/d7dac975-8d3e-431c-8e00-cb1d71dff705" title="" data-title="" data-thumbnail="blob:https://gody.vn/d7dac975-8d3e-431c-8e00-cb1d71dff705" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/920a8de6cb02f0d8bd545f6b145c0501.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2251" photoid="f7cd9aa9-3a8f-6654-2e12-84857429b748" data-pagespeed-url-hash="1044795683" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="920a8de6cb02f0d8bd545f6b145c0501.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div class="" data-paraid="866ab71f-db07-51f8-b86f-beee766b819d"><div class="img-thumb-post imageRight" contenteditable="false" data-name="e67b0c9a83b42f38af3e414663d9d390.JPG"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e67b0c9a83b42f38af3e414663d9d390.JPG" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/3/12/lehuy24693023/e67b0c9a83b42f38af3e414663d9d390.JPG" w="1024" h="1365" data-pagespeed-url-hash="773547219" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class="" data-paraid="01812cca-88c6-54c2-4c32-a5949ccbe7df">Trong chùa có vài cô chú bán các loại bánh đặc sản của sóc trăng như bánh pía, bánh nướng nhân đậu xanh, nhưng tụi mình chọn ăn kem vì trời khá nóng.</div><div class="" data-paraid="01812cca-88c6-54c2-4c32-a5949ccbe7df">Ở kế bên bãi giữ xe chính là một cái chợ nhỏ buôn bán rất nhiều lọai trái cây cũng như thức ăn từ đồ ăn vặt đến đồ ăn no, bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một món ăn ở đây.</div><div class="" data-paraid="75c293e3-8d25-6d76-3b30-0df57bc83a64"><b><u>Lưu ý:</u></b> vì chùa có khá nhiều trẻ em và người lớn xin ăn ở trước cổng chùa, các bạn nên cân nhắc trước khi cho tiền ai đó ở trước cổng.</div><div class="" data-paraid="2dd7f29c-b897-b552-d743-bef83bc788d8"><b><u>* Đôi dòng nho nhỏ về chiếc vali Rover màu vàng bé xinh của mình:</u></b></div><div class="ce-element--focused" data-paraid="db2d74c2-d733-4228-031f-c68524a1e8a3">Trong chuyến hành trình đi miền tây lần này mình chọn một chiếc vali màu vàng chanh bắt mắt làm bạn đồng hành cùng mình (vì mình vốn thích màu sắc mà!!!). Chiếc vali 20 inch thôi nhưng siêu rộng luôn, mình đi bốn ngày nhưng cũng có thể đựng được kha khá quần áo, các bạn có thể thấy mình thay đồ siêu nhiều luôn. Ngoài màu sắc và thiết kế thì gọn nhẹ là điều mình quan tâm nhất khi chọn vali và vali Rover đã đáp ứng rất đầy đủ những yếu tố đó cho mình. Trong tương lai nếu có dịp đi xa hơn và cần vali to hơn thì chắc chắn Rover sẽ vẫn là lựa chọn thích hợp nhất đối với mình. ;))))))&nbsp;&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Huy Le
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/lehuy24693023/84769569-20190529110846.jpg
  [follower_n] => 4272
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 1
)
  

Tháng bảy âm lịch, đến sóc trăng nghía qua hai ngôi chùa độc đáo nhất nơi đây

Mình vừa có một trải nghiệm đi du lịch đến hai ngôi chùa rất nổi tiếng ở Sóc Trăng đó là chùa Chén Kiểu và chùa Som Rong, cho nên sau khi về mình xin chia sẽ chút ít kinh nghiệm và cảm nhận của mình về hai địa điểm này, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn!!!

du lịch địa điểm du lịch Chùa Bôtum Vong Sa Som Rong (Bôtum Vong Sa Som Rong Pagoda) Chùa Chén Kiểu sóc trăng valirover xachvalilenvadi travelforfree GodyTravelAmbassador
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:

Tóm tắt lịch trình:

Tháng bảy âm lịch hàng năm người Việt ta có truyền thống đi chùa để cầu bình an, cũng như tráng những việc xui rủi xảy ra trong tháng này và cũng từ tục lệ đó mà việc đi chùa vào tháng bảy âm lịch được rất nhiều người lựa chọn đặc biệt là khi đi du lịch vào tháng này sẽ kết hợp với đi du lịch vừa được đi chùa vừa có thể khám phá được những ngôi chùa mới và có thêm nhiều góc sống ảo siêu đẹp từ những ngôi chùa này.

1. Chùa Som Rong

Chùa som rong là một ngôi chùa của người Khơ Me (đa số các chùa ở Sóc Trăng là chùa của người Khơ Me do mật độ người Khơ me ở đây rất đông). Nằm gần trung tâm thành phố sóc trăng cách trung tâm thành phố sóc trăng khoảng 10 phút đi xe, vì là chùa lớn nên các bạn có thể tìm thấy ngôi chùa này một cách dễ dàng qua google map.
Khuôn viên chùa khá rộng, sau cánh cổng chùa từ ngoài đường nhựa rẽ vào sẽ là hai hàng cây cau xanh mướt toả bóng mát, sân bãi của chùa cũng rộng xe bốn bánh hay thậm chí những loại xe du lịch lớn vẫn có thể đỗ được ở ngay trong khuôn viên chùa và không hề tốn phí gửi xe.
Trong chùa ngoài các sư sãi đang tu tập trong chùa ra thì còn có những người dân buôn bán cũng như tập trung sinh hoạt tâm linh trong chùa và đương nhiên đa số là người Khơ me.
Mình đến vào lúc giữa trưa thì trời nắng khá gắt, bên góc chùa có một xe nước mía, và vài ba chỗ bán nước giải khát khác nữa mà bạn có thể vào đó nghỉ ngơi uống nước.
Vì bọn mình đi đúng vào lúc chùa đang phát gạo và quần áo từ thiện cho bà con gần đó nên trong chùa khá đông đúc nhưng bạn đừng lo, khuôn viên chùa rất rộng nên bạn vaanx có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh.
Chính điện của chùa nằm ở phía sau được xây mới và sơn phết những màu sắc nổi bật rất đẹp đủ các màu đỏ, cam vàng, chàm, tím... tha hồ cho các bạn sáng tạo ra hàng nghìn kiểu ảnh.
Bọn nhỏ trong chùa cứ đi theo bọn mình cười nói suốt vì được cho kẹo, thế mới biết bọn trẻ miền tây tuy có nhem nhuốt có nghịch ngợm một tí nhưng vẫn thật đáng yêu.
Và cuối cùng một địa điểm quan trọng nhất đang hot trên các trang mạng xã hội như instagram hay facebook và được rất nhiều hot travel blogger đến chụp ảnh ở đây đó chính là ngọn tháp ở giữa chùa.
Ngọn tháp cao, màu xám khói, với những đường viền vàng đặc trưng, họa tiết điêu khắc tinh xảo ấn tượng mang đậm nét kiến trúc của những ngôi chùa khơ me nam bộ. Trên đỉnh tháp thờ tượng phật được sơn màu vàng rực vừa uy nghiêm vừa hút ánh nhìn của mọi người khi đã đặt chân đến đây.

2. Chùa chén kiểu

Bọn mình đến chùa chén kiểu thì đã đến trưa, trời nắng khá gắt nên bọn mình quyết định đánh nhanh rút gọn tham quan chùa chụp ảnh để còn tìm nơi ăn trưa.
Chùa chén kiểu là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng và được đầu tư nhất ở tỉnh sóc trăng, khác với chùa Som Rong bạn không thể để xe ngay trong khuôn viên chùa được mà phải gửi xe ở bãi xe bên cạnh cách cổng chùa 50m.
Vẫn là lối kiến trúc của các đền chùa khơ me quen thuộc, chùa chén kiểu bắt mắt hơn với những tông màu rực rỡ được phủ khắp các toà nhà trong chùa. 
Mình có chụp một số góc chụp tiêu biểu các bạn có thể tham khảo những góc chụp thần thánh này để áp dụng nếu có dịp ghé đến đây.
Những màu sắc trang phục hợp với không gian nơi đây là những màu nhẹ nhàng như pastel hoặc những tông màu rực như màu vàng hay thậm chí đen nhưng lưu ý tránh chọn trang phục cùng màu với màu sắc của những toà nhà ở đây như thế sẽ rất khó cho việc chỉnh màu ảnh sau đó.
Trong chùa có vài cô chú bán các loại bánh đặc sản của sóc trăng như bánh pía, bánh nướng nhân đậu xanh, nhưng tụi mình chọn ăn kem vì trời khá nóng.
Ở kế bên bãi giữ xe chính là một cái chợ nhỏ buôn bán rất nhiều lọai trái cây cũng như thức ăn từ đồ ăn vặt đến đồ ăn no, bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một món ăn ở đây.
Lưu ý: vì chùa có khá nhiều trẻ em và người lớn xin ăn ở trước cổng chùa, các bạn nên cân nhắc trước khi cho tiền ai đó ở trước cổng.
* Đôi dòng nho nhỏ về chiếc vali Rover màu vàng bé xinh của mình:
Trong chuyến hành trình đi miền tây lần này mình chọn một chiếc vali màu vàng chanh bắt mắt làm bạn đồng hành cùng mình (vì mình vốn thích màu sắc mà!!!). Chiếc vali 20 inch thôi nhưng siêu rộng luôn, mình đi bốn ngày nhưng cũng có thể đựng được kha khá quần áo, các bạn có thể thấy mình thay đồ siêu nhiều luôn. Ngoài màu sắc và thiết kế thì gọn nhẹ là điều mình quan tâm nhất khi chọn vali và vali Rover đã đáp ứng rất đầy đủ những yếu tố đó cho mình. Trong tương lai nếu có dịp đi xa hơn và cần vali to hơn thì chắc chắn Rover sẽ vẫn là lựa chọn thích hợp nhất đối với mình. ;))))))