stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2192
  [created_approved] => 2018-12-24 09:26:17
  [blog_title] => Lạc vào Ngôi Nhà Tuyết Trắng Đà Lạt - Misty Forest House
  [albums] => 35432,35433,35434,35435,35436,35437,35438,35439,35440|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/b1d455957646682f52fb359ec41549b4.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/d551fb50e43b2801044150743dd9c826.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/25d32c3d099777d646f49b180793ab73.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/838b991fa9e95321ef2b8775af8a158c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/9eb0ba27c21f05be478e5adc304990b5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/397b96b966ccbe91f1eba0554e4ed84a.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/4020b79e9c90783a0f6ecb29ab7a9ced.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/fe77d59a3cd72ef23823e0f8d754cd5d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/58b56c7fedf9486c145430e838a2a418.jpg|public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609,public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609|2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 8
  [list_auto_comment] => 2148,2150,2151,2152,2154,2155,2156,2157|2018-12-25 05:36:26,2018-12-24 19:44:24,2018-12-26 02:38:23,2018-12-25 02:39:41,2018-12-26 14:40:37,2018-12-28 00:45:31,2018-12-27 05:41:43,2018-12-26 19:41:35
  [tags_destination] => 57,1883,1864,1216,1644|am-thuc-an-uong,cafe,coffee,da-lat,viet-nam|Ẩm thực, ăn uống,Cafe,coffee,Đà lạt,việt nam|5,0,0,2,4|85,86,87,88,89
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2018-12-24 09:26:17
  [blog_created] => 2018-12-23 21:38:15
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/f9d92757d9ebd488d94c17a9ddfa410f66d82066.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => kute_boy1035609
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Misty Forest là một quán cafe kết hợp với workshop đồ gỗ nằm trên đường Bạch Đằng, Đà Lạt
  [blog_slug] => lac-vao-ngoi-nha-tuyet-trang-da-lat-misty-forest-house
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => Quán được sơn toàn bộ đều là màu trắng, mang lại cho người vào cảm giác như bước vào một xưởng gỗ nào đó giữa trời tuyết vậy. Quán chia làm 2 tầng riêng biệt . Tầng 1 có hẳn riêng một khu workshop đồ gỗ, được trang trí đầy đủ các dụng cụ đồ nghề của 1 người " thợ mộc" .<div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="58b56c7fedf9486c145430e838a2a418.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/58b56c7fedf9486c145430e838a2a418.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/58b56c7fedf9486c145430e838a2a418.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ở đây các bạn ý còn tự tay làm Dream Catcher nữa nhé</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="fe77d59a3cd72ef23823e0f8d754cd5d.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/fe77d59a3cd72ef23823e0f8d754cd5d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/fe77d59a3cd72ef23823e0f8d754cd5d.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đầy đủ dụng cụ cho các bạn thỏa sức sáng tạo&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4020b79e9c90783a0f6ecb29ab7a9ced.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/4020b79e9c90783a0f6ecb29ab7a9ced.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/4020b79e9c90783a0f6ecb29ab7a9ced.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Ngoài ra còn bán cả các quả thông, thông to thông bé đều được sơn lại để bán đó ạ</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="397b96b966ccbe91f1eba0554e4ed84a.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/397b96b966ccbe91f1eba0554e4ed84a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/397b96b966ccbe91f1eba0554e4ed84a.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">instagram @chutronghoan</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="9eb0ba27c21f05be478e5adc304990b5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/9eb0ba27c21f05be478e5adc304990b5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/9eb0ba27c21f05be478e5adc304990b5.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">instagram @chutronghoan</figcaption></figure></div></div><div class="">Tầng 2 thì được thiết kế áp mái, giống 1 quán cafe nhỏ xinh hơn, với bài trí là 2 túp lều và những tấm thảm lông, gối ôm</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="838b991fa9e95321ef2b8775af8a158c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/838b991fa9e95321ef2b8775af8a158c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/838b991fa9e95321ef2b8775af8a158c.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="25d32c3d099777d646f49b180793ab73.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/25d32c3d099777d646f49b180793ab73.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/25d32c3d099777d646f49b180793ab73.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đoạn nhìn ra cửa sổ nhà bên trông rất thơ mộng&nbsp;</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="d551fb50e43b2801044150743dd9c826.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/d551fb50e43b2801044150743dd9c826.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/d551fb50e43b2801044150743dd9c826.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Khắp quán là hàng nghìn góc sống ảo</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b1d455957646682f52fb359ec41549b4.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/b1d455957646682f52fb359ec41549b4.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/6/7/kute_boy1035609/b1d455957646682f52fb359ec41549b4.jpg" w="1024" h="1365"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><br></div><div class="">Ngoài ra menu nước ở quán cũng khá đa dạng, từ smoothie cho đến các loại sữa chua đánh đá, trà, cafe, kem......&nbsp;với mức giá dao động từ 40k đổ lên nhé!!</div><div class="">Các bạn muốn tham khảo lịch trình đi Đà Lạt bấm vô&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.facebook.com/chutronghoan/media_set?set=a.1759208714145516&amp;type=3" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank" >đây</a>&nbsp;nhé !!!!</div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Trọng Hoàn
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/1893869820679404/picture?type=normal
  [follower_n] => 4563
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Lạc vào Ngôi Nhà Tuyết Trắng Đà Lạt - Misty Forest House

Misty Forest là một quán cafe kết hợp với workshop đồ gỗ nằm trên đường Bạch Đằng, Đà Lạt

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Quán được sơn toàn bộ đều là màu trắng, mang lại cho người vào cảm giác như bước vào một xưởng gỗ nào đó giữa trời tuyết vậy. Quán chia làm 2 tầng riêng biệt . Tầng 1 có hẳn riêng một khu workshop đồ gỗ, được trang trí đầy đủ các dụng cụ đồ nghề của 1 người " thợ mộc" .
Ở đây các bạn ý còn tự tay làm Dream Catcher nữa nhé
Đầy đủ dụng cụ cho các bạn thỏa sức sáng tạo 
Ngoài ra còn bán cả các quả thông, thông to thông bé đều được sơn lại để bán đó ạ
instagram @chutronghoan
instagram @chutronghoan
Tầng 2 thì được thiết kế áp mái, giống 1 quán cafe nhỏ xinh hơn, với bài trí là 2 túp lều và những tấm thảm lông, gối ôm
Đoạn nhìn ra cửa sổ nhà bên trông rất thơ mộng 
Khắp quán là hàng nghìn góc sống ảo

Ngoài ra menu nước ở quán cũng khá đa dạng, từ smoothie cho đến các loại sữa chua đánh đá, trà, cafe, kem...... với mức giá dao động từ 40k đổ lên nhé!!
Các bạn muốn tham khảo lịch trình đi Đà Lạt bấm vô đây nhé !!!!