cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Phạm_Arsenal Channel

0 2 6/06/2022, 9:59pm

Dù bạn có đi hàng nghìn nơi trong đời, thì có lẽ, có một nơi vẫn luôn trong lành như tình yêu năm ấy. Lăng Bác- nơi ta đến để biết ơn, để học hỏi và để chiêm nghiệm cái gọi là cuộc đời này.

2 6 31/05/2022, 10:31pm

Đây là trải nghiệm của bản thân mình, người con của xứ 34 khi về với Đồng Châu vào đúng ngày giỗ tổ năm 2019. Nay ngồi nhớ lại nên viết vài dòng tản mạn cho đỡ nhớ!

2 bài viết kinh nghiệm