cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

0 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Joseph Trần

2 0 4/08/2019, 6:48pm

Lần đầu tiên đặt chân đến đây cảm giác cũng như lần đầu tiên ăn cây kem lúc bé vậy, nó lạnh...

1 bài viết kinh nghiệm