Xách đít lên và đi.

1 Quốc gia
10 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi

Lần đầu tiên đặt chân đến đây cảm giác cũng như lần đầu tiên ăn cây kem lúc bé vậy, nó lạnh...