stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 3732
  [created_approved] => 2019-06-06 09:50:17
  [blog_title] => Vội vàng gì!! Cứ dành cả mùa Hè để mà " ăn hết" các thiên đường ẩm thực khắp châu Á thôi!!
  [albums] => 58774,58775,58776,58777,58778,58779,58780,58781,58782,58783,58784,58785,58786|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6ec0bb49d9c54c0db9124fd573eeb6ce.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0ab9e349e0bf4259b3fa4f2edd1ccebe.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/756d8b0dc1c79925ef5cc807bb721d43.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/b202ce3e5bc882dcfd965637a2838e0c.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ca58cb67bb50bb4bba5475ceb88e0fef.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/3a321397adb6ed6425818501b63467c5.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg,https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6f2f14adcd358b0d31da79fd543aa14f.jpg|public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728,public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 3
  [list_auto_comment] => 8182,8183,8186|2019-06-06 18:04:12,2019-06-08 02:12:24,2019-06-08 22:00:08
  [tags_destination] => 1433,1652,3265,1653,1650,3268,1782,3291,1809,3248,1781,4599,3277,8711,3250,1433,1652,3265,1653,1650,3268,1782,3291,1809,3248,1781,4599,3277,8711,3250|taipei,taiwan,penang,malaysia,south-korea,seoul,china,beijing,bac-kinh,singapore,nhat-ban,khu-pho-shinjuku-kabukicho-shinjuku-kabukicho,tokyo,khu-china-town-china-town,bangkok,taipei,taiwan,penang,malaysia,south-korea,seoul,china,beijing,bac-kinh,singapore,nhat-ban,khu-pho-shinjuku-kabukicho-shinjuku-kabukicho,tokyo,khu-china-town-china-town,bangkok|taipei,taiwan ( Đài loan ),penang,malaysia,south korea ( hàn quốc ),seoul,China,beijing,Bắc Kinh,singapore,Nhật Bản,Khu phố Shinjuku Kabukicho (Shinjuku Kabukicho),tokyo,Khu China Town (China Town),bangkok,taipei,taiwan ( Đài loan ),penang,malaysia,south korea ( hàn quốc ),seoul,China,beijing,Bắc Kinh,singapore,Nhật Bản,Khu phố Shinjuku Kabukicho (Shinjuku Kabukicho),tokyo,Khu China Town (China Town),bangkok|2,4,3,4,4,3,0,3,0,3,0,3,3,3,3,2,4,3,4,4,3,0,3,0,3,0,3,3,3,3|3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594
  [tags] => 64,120,124,152,176,251,254,290|singapore,review,kinh-nghiem-du-lich,thai-lan,malaysia,nhat-ban,dai-loan,bac-kinh|singapore,Review,Kinh nghiệm du lịch,Thái Lan,Malaysia,Nhật Bản,Đài Loan,Bắc Kinh
  [blog_updated] => 2019-06-06 09:50:17
  [blog_created] => 2019-06-05 18:14:12
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/8a18b7629040d78f65ac2202363d7e6c4e77effb.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => kmsl3728
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Hè đến rồi, tại sao không nhanh tay lên lịch trình dạo vòng quanh những thiên đường ẩm thực "ăn hết cả châu Á" rồi về nhỉ?
  [blog_slug] => voi-vang-gi-cu-danh-ca-mua-he-de-ma-an-het-cac-thien-duong-am-thuc-khap-chau-a-thoi
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div class="">Một mê cung ăn uống sẽ khiến cho dạ dày của bạn khó mà cưỡng lại được.</div><div class=""><br></div><div class=""><div contenteditable="false" name="bd255b15-22bf-37ac-e150-c547e47a6805-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="bd255b15-22bf-37ac-e150-c547e47a6805" name="bd255b15-22bf-37ac-e150-c547e47a6805-c">1. China Town - Bangkok, Thái Lan</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6f2f14adcd358b0d31da79fd543aa14f.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6f2f14adcd358b0d31da79fd543aa14f.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6f2f14adcd358b0d31da79fd543aa14f.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Những gian hàng ẩm thực đầy màu sắc vang danh từ lâu đã trở thành một nét hấp dẫn độc đáo của xứ sở Chùa Vàng. Cũng như Việt Nam, có thể bạn sẽ dễ dàng để bắt gặp được những chiếc xe đẩy đồ ăn khắp mọi khu phố từ vài chục chiếc xe đẩy nhỏ bên lề đường cho đến hàng trăm quán ăn vỉa hè tại thủ đô Bangkok, Thái Lan này.&nbsp;</div><div><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="de041727-b004-8e83-edf5-3bd0dc2dcff9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de041727-b004-8e83-edf5-3bd0dc2dcff9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1168" photoid="1b0dda7a-477f-6e7a-60c8-5b16a4d0fce5" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="af0e0217ff3a262ffc0722784255da3d.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="de041727-b004-8e83-edf5-3bd0dc2dcff9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="4de97a46-fd99-00b2-1c99-c9635cd18a6a" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="81420737147040f6b52d11be7f153ca9.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div></div><div>Nhưng nếu bạn muốn yên vị một chỗ để thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa rẻ thì Khao San road, Soi 38 Sukhumvit – night food market, Chatuchak market, ... là những nơi bạn không nên bỏ qua. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội bỏ qua ChinaTown, nằm trên đường Yaowarat nhé! Bởi nơi đây được xem là "khởi nguồn" cho cả 1 thiên đường ẩm thực đường phố phong phú nhất của Thái Lan rồi đấy!</div><div><div contenteditable="false" name="33e35254-736e-cc0c-176a-34d9425adfb4-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="33e35254-736e-cc0c-176a-34d9425adfb4" name="33e35254-736e-cc0c-176a-34d9425adfb4-c">2. Khu Shinjuku - Tokyo, Nhật Bản</h2></div></div><div class="">Shinjuku - nơi được biết đến là trung tâm hành chính của Tokyo nay lại quá đỗi ngọt ngào với nhiều món ăn có từ lâu đời. Nếu như những món ăn truyền thống của Nhật Bản đều được bày biện một cách cầu kì và tinh tế thì có thể thấy ẩm thực đường phố Nhật tại Shinjuku lại đem đến 1 cái nhìn vô cùng bình dị và vô cùng đa dạng vô cùng<br></div><div class=""><br></div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="3a321397adb6ed6425818501b63467c5.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/3a321397adb6ed6425818501b63467c5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/3a321397adb6ed6425818501b63467c5.jpg" w="1024" h="682"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ca58cb67bb50bb4bba5475ceb88e0fef.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ca58cb67bb50bb4bba5475ceb88e0fef.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ca58cb67bb50bb4bba5475ceb88e0fef.jpg" w="1024" h="1280"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div></div><div>Ngoài sushi, thì nơi đây còn nổi tiếng với thịt heo cốt lết tonkatsu, lươn nướng unagi, bánh kếp okonomiyaki hay các món từ đậu hũ.</div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/nhu.bach7672/post/10-mon-ngon-dac-sac-nhat-trong-am-thuc-chau-a-845/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div><div contenteditable="false" name="d8bb6058-e2c3-367a-6ac4-c36f4094598e-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d8bb6058-e2c3-367a-6ac4-c36f4094598e" name="d8bb6058-e2c3-367a-6ac4-c36f4094598e-c">3. Chợ đêm Chinatown, Singapore</h2></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="30d6e22a-1806-a814-0f1f-eb2251ba86e1">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="30d6e22a-1806-a814-0f1f-eb2251ba86e1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="34428124-1d6c-96a4-130a-7354c713ca54" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="86cae33f794781e52fc5b6d3a22209bd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="30d6e22a-1806-a814-0f1f-eb2251ba86e1" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1350" photoid="5798e0d8-483c-c826-ad89-e97cc38303c3" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ac18d5970055260ecdf101692a4fddb8.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Nổi tiếng là đất nước hiện đại văn minh nhưng không vì thế mà ẩm thực đường phố tại đảo quốc sư tử lại mất đi những nét đẹp bình dân và giản dị của mình. Sở hữu riêng cho mình những nét đặc trưng độc đáo và đa dạng từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia, ... Đến với khu phố Tàu (China town) ở Singapore, nằm trên giao lộ Trengganu St và Smith St, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ trước những món ăn từ đủ mọi nơi trên thế giới, với đủ thể loại từ bình dân đến cao cấp. Và được cái là đảm bảo được chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm lắm nha</div><div><div contenteditable="false" name="d6ca2424-c01f-d006-3f0b-44c0f72b00ee-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="d6ca2424-c01f-d006-3f0b-44c0f72b00ee" name="d6ca2424-c01f-d006-3f0b-44c0f72b00ee-c">4. Bắc Kinh - Trung Quốc</h2></div></div><div> Không thể không nhắc đến Bắc Kinh với các món ăn lâu đời và cực kì phổ biến như kẹo hồ lô, đậu hũ thối, sữa chua Bắc Kinh, hay xiên côn trùng nướng... Với bề dày lịch sử và văn hóa đáng ngưỡng mộ của mình, Trung Quốc còn được mệnh danh là một trong những quốc gia có nền ẩm thực phong phú nhất thế giới.&nbsp;</div><div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="b202ce3e5bc882dcfd965637a2838e0c.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/b202ce3e5bc882dcfd965637a2838e0c.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/b202ce3e5bc882dcfd965637a2838e0c.jpg" w="1024" h="666"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Cứ vòng vòng dạo quanh và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu Trung Hoa cùng nét cổ kính trong kiến trúc chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.</div><div><div contenteditable="false" name="c2006ebb-75c5-4e72-d057-9013f833b1de-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="c2006ebb-75c5-4e72-d057-9013f833b1de" name="c2006ebb-75c5-4e72-d057-9013f833b1de-c">5. Chợ Gwangjang - Seoul, Hàn Quốc</h2></div></div><div><br><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="756d8b0dc1c79925ef5cc807bb721d43.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/756d8b0dc1c79925ef5cc807bb721d43.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/756d8b0dc1c79925ef5cc807bb721d43.jpg" w="1024" h="681"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0 alignJustifyFull" contenteditable="false" data-seq="d059923c-8fbc-1ae4-c19f-4de826031516">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview"><div class="text-right"><a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a></div></div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d059923c-8fbc-1ae4-c19f-4de826031516" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="721" photoid="92b0f508-b0a4-f091-8fef-dcc9a332a71c" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0106e155df7428f771b8848114c7f099.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="d059923c-8fbc-1ae4-c19f-4de826031516" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="1080" h="1080" photoid="2986d689-dd5f-72f4-50b4-ee7c10c40ac6" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="8df4faffc6a97475127dbf4c3b49f116.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>                           </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]"></div>           </div></div><div>Tại xứ sở kim chi, mỗi khi thành phố lên đèn thì những "túp lều" ở chợ chính là điểm thu hút nhất trong nền văn hóa ẩm thực của đất nước này. Không chỉ đa dạng món ăn từ bình dân như bánh gạo cay tteokbokki, chả cá odeng... cho đến những món cao sang như bạch tuộc nướng, gà nướng... Bên cạnh đó, trong tiết trời se lạnh, nhâm nhi một ly soju bên cạnh những món ăn nghi ngút khói hấp dẫn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều.&nbsp;</div><div><div contenteditable="false" name="14d5b7e3-9625-f48f-3984-ba0611e4a4d3-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="14d5b7e3-9625-f48f-3984-ba0611e4a4d3" name="14d5b7e3-9625-f48f-3984-ba0611e4a4d3-c">6. Thủ phủ George Town - đảo Penang, Malaysia</h2></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0ab9e349e0bf4259b3fa4f2edd1ccebe.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0ab9e349e0bf4259b3fa4f2edd1ccebe.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/0ab9e349e0bf4259b3fa4f2edd1ccebe.jpg" w="1024" h="683"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Hầu hết các món ăn ở George Town chủ yếu được bán trên các chiếc xe di động với giá vô cùng rẻ mà lại đầy đủ tất tần tật các loại đồ ăn từ đồ ăn vặt như chè bánh lọt Chendol, bánh Apom... đến các món "chắc bụng" hơn như mỳ xào, hoành thánh mì...</div><div><div class="scrollbar-h-0 overflow-x-auto overflow-y-hidden">   <iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts allow-top-navigation" security="restricted" src="https://gody.vn/blog/bambichau227049/post/am-thuc-chau-a-nhung-mon-an-duong-pho-ha-noi-khien-thuc-khach-thich-me-2205/embed" width="600" height="297" title="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div></div><div><div contenteditable="false" name="4929fd00-845a-4302-fec2-cf48c3232637-p"><h2 class="article-title" contenteditable="true" data-seq="4929fd00-845a-4302-fec2-cf48c3232637" name="4929fd00-845a-4302-fec2-cf48c3232637-c">7. Chợ đêm Keelung hay chợ đêm Shilin - Đài Bắc, Đài Loan</h2></div></div><div> <div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="6ec0bb49d9c54c0db9124fd573eeb6ce.jpg"><div class="img-thumb-post-action"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageLeft" title="Căn trái"><i class="fa fa-imageleft" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageRight" title="Căn phải"><i class="fa fa-imageright" aria-hidden="true"></i></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" data="imageCenter" title="Căn giữa"><i class="fa fa-imagecenter" aria-hidden="true"></i></a></div><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6ec0bb49d9c54c0db9124fd573eeb6ce.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/5/6/kmsl3728/6ec0bb49d9c54c0db9124fd573eeb6ce.jpg" w="1024" h="1280"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div></div><div>Các tín đồ du lịch Đài Loan chắc là sẽ không thể bỏ qua các món ăn truyền thống có từ lâu đời như hot dog nếp kẹp xúc xích, bánh bao Xiao Long Bao, trứng tráng hàu, trà sữa chân trâu... rồi.<br></div><div>Dạo quanh những khu phố ăn uống tấp nập từ sáng đến trưa, thậm chí còn trở nên rực rỡ hơn khi thành phố lên đèn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bạn khi vi vu khắp châu á vào dịp hè này. Cùng nhau khám phá sự đa dạng về món ăn, phong phú về màu sắc và đặc biệt cả về mùi vị và hương thơm để cảm nhận được sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực của từng quốc gia này nhé!<br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/am-thuc-chau-a/post/am-thuc-chau-a-bang-xep-hang-nhung-mon-ngon-noi-tieng-nhat-the-gioi-2010" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Ẩm thực Châu Á - Bảng xếp hạng những món ngon nổi tiếng nhất thế giới</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/am-thuc-viet-nam/post/10-mon-dac-san-viet-nam-duoc-cong-nhan-ky-luc-chau-a-1364" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">10 món đặc sản Việt Nam được công nhận kỷ lục châu Á</a><br></div><div><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://gody.vn/blog/am-thuc-chau-a/post/kham-pha-8-mon-an-duong-pho-chau-a-duoc-yeu-thich-nhat-1549" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Khám phá 8 món ăn đường phố châu Á được yêu thích nhất</a><br></div><div>&nbsp;</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Lương Phúc
  [user_avatar] => public/v3/images/user/avatar/kmsl3728/149629090-20190506112652.jpeg
  [follower_n] => 10
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Vội vàng gì!! Cứ dành cả mùa Hè để mà " ăn hết" các thiên đường ẩm thực khắp châu Á thôi!!

Hè đến rồi, tại sao không nhanh tay lên lịch trình dạo vòng quanh những thiên đường ẩm thực "ăn hết cả châu Á" rồi về nhỉ?

singapore Review Kinh nghiệm du lịch Thái Lan Malaysia Nhật Bản Đài Loan Bắc Kinh
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Một mê cung ăn uống sẽ khiến cho dạ dày của bạn khó mà cưỡng lại được.

1. China Town - Bangkok, Thái Lan

Những gian hàng ẩm thực đầy màu sắc vang danh từ lâu đã trở thành một nét hấp dẫn độc đáo của xứ sở Chùa Vàng. Cũng như Việt Nam, có thể bạn sẽ dễ dàng để bắt gặp được những chiếc xe đẩy đồ ăn khắp mọi khu phố từ vài chục chiếc xe đẩy nhỏ bên lề đường cho đến hàng trăm quán ăn vỉa hè tại thủ đô Bangkok, Thái Lan này. 
Nhưng nếu bạn muốn yên vị một chỗ để thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa rẻ thì Khao San road, Soi 38 Sukhumvit – night food market, Chatuchak market, ... là những nơi bạn không nên bỏ qua. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội bỏ qua ChinaTown, nằm trên đường Yaowarat nhé! Bởi nơi đây được xem là "khởi nguồn" cho cả 1 thiên đường ẩm thực đường phố phong phú nhất của Thái Lan rồi đấy!

2. Khu Shinjuku - Tokyo, Nhật Bản

Shinjuku - nơi được biết đến là trung tâm hành chính của Tokyo nay lại quá đỗi ngọt ngào với nhiều món ăn có từ lâu đời. Nếu như những món ăn truyền thống của Nhật Bản đều được bày biện một cách cầu kì và tinh tế thì có thể thấy ẩm thực đường phố Nhật tại Shinjuku lại đem đến 1 cái nhìn vô cùng bình dị và vô cùng đa dạng vô cùng

Ngoài sushi, thì nơi đây còn nổi tiếng với thịt heo cốt lết tonkatsu, lươn nướng unagi, bánh kếp okonomiyaki hay các món từ đậu hũ.

3. Chợ đêm Chinatown, Singapore

Nổi tiếng là đất nước hiện đại văn minh nhưng không vì thế mà ẩm thực đường phố tại đảo quốc sư tử lại mất đi những nét đẹp bình dân và giản dị của mình. Sở hữu riêng cho mình những nét đặc trưng độc đáo và đa dạng từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia, ... Đến với khu phố Tàu (China town) ở Singapore, nằm trên giao lộ Trengganu St và Smith St, chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ trước những món ăn từ đủ mọi nơi trên thế giới, với đủ thể loại từ bình dân đến cao cấp. Và được cái là đảm bảo được chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm lắm nha

4. Bắc Kinh - Trung Quốc

Không thể không nhắc đến Bắc Kinh với các món ăn lâu đời và cực kì phổ biến như kẹo hồ lô, đậu hũ thối, sữa chua Bắc Kinh, hay xiên côn trùng nướng... Với bề dày lịch sử và văn hóa đáng ngưỡng mộ của mình, Trung Quốc còn được mệnh danh là một trong những quốc gia có nền ẩm thực phong phú nhất thế giới. 
Cứ vòng vòng dạo quanh và thưởng thức nền văn hóa ẩm thực tiêu biểu Trung Hoa cùng nét cổ kính trong kiến trúc chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

5. Chợ Gwangjang - Seoul, Hàn Quốc


Tại xứ sở kim chi, mỗi khi thành phố lên đèn thì những "túp lều" ở chợ chính là điểm thu hút nhất trong nền văn hóa ẩm thực của đất nước này. Không chỉ đa dạng món ăn từ bình dân như bánh gạo cay tteokbokki, chả cá odeng... cho đến những món cao sang như bạch tuộc nướng, gà nướng... Bên cạnh đó, trong tiết trời se lạnh, nhâm nhi một ly soju bên cạnh những món ăn nghi ngút khói hấp dẫn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. 

6. Thủ phủ George Town - đảo Penang, Malaysia

Hầu hết các món ăn ở George Town chủ yếu được bán trên các chiếc xe di động với giá vô cùng rẻ mà lại đầy đủ tất tần tật các loại đồ ăn từ đồ ăn vặt như chè bánh lọt Chendol, bánh Apom... đến các món "chắc bụng" hơn như mỳ xào, hoành thánh mì...

7. Chợ đêm Keelung hay chợ đêm Shilin - Đài Bắc, Đài Loan

Các tín đồ du lịch Đài Loan chắc là sẽ không thể bỏ qua các món ăn truyền thống có từ lâu đời như hot dog nếp kẹp xúc xích, bánh bao Xiao Long Bao, trứng tráng hàu, trà sữa chân trâu... rồi.
Dạo quanh những khu phố ăn uống tấp nập từ sáng đến trưa, thậm chí còn trở nên rực rỡ hơn khi thành phố lên đèn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bạn khi vi vu khắp châu á vào dịp hè này. Cùng nhau khám phá sự đa dạng về món ăn, phong phú về màu sắc và đặc biệt cả về mùi vị và hương thơm để cảm nhận được sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực của từng quốc gia này nhé!
Ẩm thực Châu Á - Bảng xếp hạng những món ngon nổi tiếng nhất thế giới
10 món đặc sản Việt Nam được công nhận kỷ lục châu Á
Khám phá 8 món ăn đường phố châu Á được yêu thích nhất