Viết cap mới mà không hiểu nút add kia là gì, thay vàod đó nên dùng nút save nha. Để tôi viết dài ra tí xem sao có bị khó chịu như viết blog không, chỗ này spam

0 Quốc gia
2 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
3 Đang theo dõi