Chuyến xuất ngoại đầu tiên - Du lịch Campuchia "sang mà rẻ"

Mình la Tuyenkt. Đam mê du lịch bụi. Thích ăn, thích ngủ thích viết . Mê đọc sách. Thích đơn giản ghét màu mè. Nếu cảm thấy bài viết của mình hay thì mời mình ly trà sữa nha.^^... Xem thêm Chuyến xuất ngoại đầu tiên - Du lịch Campuchia "sang mà rẻ"