stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 2957
  [created_approved] => 2019-03-10 17:05:02
  [blog_title] => Đảo Ngọc Phú Quốc
  [albums] => 48825,48826,48827,48828,48829,48830,48831,48832,48833,48834,48835,48836,48837|https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253/f47c90b6f3440aff813c62a7872822f6.jpg,947cb48a7d80ae9b63a5a240f82cf0dc.jpg,a96bc225a9968f5d91af70685618a3b3.jpg,8e12eeecc988764f97ad8e82dd34dee6.jpg,92c2fc98280f6b228d2d529cd33b0fec.jpg,29224f4dc6f8c3c0c43a8818f7e2f6cf.jpg,8b6e69ede35f6d60f752419d5c7f88d8.jpg,6c565cc2ddaf367443a82c7cf6c9239d.jpg,70ef71694ebfa70d442472081616e0a7.jpg,1cee8efa7086c82af3bc6b14e60678a1.jpg,88208e9b94f55059e918a8e0fc82a7b9.jpg,8627a5859acbba36bfb2f6b9029c883f.jpg,490440c857b12e2fe2d3481c69ba518e.jpeg|public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253,public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253|2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
  [total_auto_comment] => 2
  [list_auto_comment] => 4984,4986|2019-03-12 06:24:10,2019-03-13 22:24:23
  [tags_destination] => 288,493,32,29,238,1380,288,493,32,29,238,1380|dinh-cau-dao-phu-quoc,nha-tu-phu-quoc,bai-sao-phu-quoc,bai-khem-dao-phu-quoc,dao-phu-quoc,phu-quoc,dinh-cau-dao-phu-quoc,nha-tu-phu-quoc,bai-sao-phu-quoc,bai-khem-dao-phu-quoc,dao-phu-quoc,phu-quoc|Dinh Cậu - Đảo Phú Quốc,Nhà tù Phú Quốc,Bãi Sao - Đảo Phú Quốc,Bãi Khem - Đảo Phú Quốc,Đảo ngọc Phú Quốc,phú quốc,Dinh Cậu - Đảo Phú Quốc,Nhà tù Phú Quốc,Bãi Sao - Đảo Phú Quốc,Bãi Khem - Đảo Phú Quốc,Đảo ngọc Phú Quốc,phú quốc|1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2|1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2019-03-10 17:05:02
  [blog_created] => 2019-03-10 13:29:35
  [categorys] => 
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253/e0738a3a0c487ba36df5bca99e1f22b50a9d11cd.jpeg
  [is_notification_auto_comment] => 1
  [blog_author] => kaianh19971253
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => From 11/2016 to 8/2018...
Quãng thời gian vui nhất khi bắt đầu tự lập...
  [blog_slug] => dao-ngoc-phu-quoc
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="f47c90b6f3440aff813c62a7872822f6.jpg"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253/f47c90b6f3440aff813c62a7872822f6.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2019/2/3/kaianh19971253/f47c90b6f3440aff813c62a7872822f6.jpg" w="718" h="630"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Gạch vẹm</figcaption></figure></div>Buồn buồn thất tình cái nên tính đi đâu đó xa xa. Lại rất thích biển nên xin được làm lễ tân Spa của Mercury Quý Hải - resorf 4 sao. Hồi đó Phú Quốc còn đơn sơ và bình yên lắm. 1 đứa ở Thủ Đô cứ cảm giác như đang lạc trong rừng vậy. Thấy ng.ta đi xe để ngoài đường ko rút khóa xe mà hết cả hồn. Lúc đó mới có 1 vài công trình khách sạn đang xây dở dang. Mới đây gần 2 năm...từ khi lên đặc khu thấy bạn bè trong đó up nhiều hình mà thấy thay đổi quá nhiều.... Nhưng mẹ biển thì vẫn đẹp và bình yên như thế.</div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Nguyễn Thu Trang
  [user_avatar] => https://graph.facebook.com/v2.8/554719345031307/picture?type=normal
  [follower_n] => 5
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 0
  [blogger_account] => 0
  [blogger_name] => 
  [travel_ambassador] => 0
)
  

Đảo Ngọc Phú Quốc

From 11/2016 to 8/2018... Quãng thời gian vui nhất khi bắt đầu tự lập...

Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Gạch vẹm
Buồn buồn thất tình cái nên tính đi đâu đó xa xa. Lại rất thích biển nên xin được làm lễ tân Spa của Mercury Quý Hải - resorf 4 sao. Hồi đó Phú Quốc còn đơn sơ và bình yên lắm. 1 đứa ở Thủ Đô cứ cảm giác như đang lạc trong rừng vậy. Thấy ng.ta đi xe để ngoài đường ko rút khóa xe mà hết cả hồn. Lúc đó mới có 1 vài công trình khách sạn đang xây dở dang. Mới đây gần 2 năm...từ khi lên đặc khu thấy bạn bè trong đó up nhiều hình mà thấy thay đổi quá nhiều.... Nhưng mẹ biển thì vẫn đẹp và bình yên như thế.
+4