cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

5 người theo dõi

Đang theo dõi 0 người


165 2 10/08/2019, 9:21pm

Sóc Trăng 8h đi 4h về.... Mình ở khá xa. Phải đi hơn 2h đồng hồ mới tới. Hơi mệt và nắng. Nên chỉ đi đuoec chùa Kh'Leang, chùa Som Rông và chùa Phật Học...? Và có ghé qua bánh pía Tân Huê Viên dược 1 lát ?

75 2 11/03/2019, 9:20am

Tháng 8 - 2018

20 3 10/03/2019, 5:05pm

From 11/2016 to 8/2018... Quãng thời gian vui nhất khi bắt đầu tự lập...

3 bài viết kinh nghiệm