Vì cuộc đời là những chuyến đi, thế nhưng tuổi trẻ của tôi dành hầu hết những chuyến đi đấy chỉ để nghĩ về một người. Đôi lúc nghĩ lại tôi tự hỏi có tiếc không?... thật sự không bao giờ đâu, bởi biết bao giờ lại được cảm giác đấy nữa nhỉ!! :))) ngốc hết sức mà...

0 Quốc gia
8 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
3 Đang theo dõi