[SAPA] TA CÓ HẸN VỚI THỊ TRẤN MỜ SƯƠNG

Một tuần sau chuyến đi, thay vì ngồi xuống và đặt bút ngay tắp lự, mình mới có dịp để kể lại cho bạn về tháng tư của mình - tháng tư có hẹn với Sapa!... Xem thêm [SAPA] TA CÓ HẸN VỚI THỊ TRẤN MỜ SƯƠNG