MẮC KẸT Ở PARIS - 33 NGÀY ÁC MỘNG CỦA NỮ DU KHÁCH VIỆT TRÊN ĐẤT PHÁP BỖNG DƯNG BỊ GIAM GIỮ

Bị nghi ngờ là tội phạm truy nã, sự cố khiến nữ du khách Việt, chị Mai bất ngờ bị giam cầm hơn 30 ngày trên đất Pháp. Nhà tù, cồng số 8 ám ảnh cùng sự chờ đợi không biết khi nào được về nước...tất cả với chị Mai là một cơn "ác... Xem thêm MẮC KẸT Ở PARIS - 33 NGÀY ÁC MỘNG CỦA NỮ DU KHÁCH VIỆT TRÊN ĐẤT PHÁP BỖNG DƯNG BỊ GIAM GIỮ