Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang Hấp Dẫn Như Thế Nào Ta ?

- 40k một phần, 2 phần là 80k đôi khi thích quá gọi 3 phần mới đủ cho 2 người ăn đó nha !... Xem thêm Đặc Sản Nem Nướng Nha Trang Hấp Dẫn Như Thế Nào Ta ?