Trải nghiệm Hàn Quốc

Được nghỉ lễ 2/9 những 4 ngày cũng chẳng biết làm gì, thấy thiên hạ rủ nhau đi Hàn vậy là quyết định đi.... Xem thêm Trải nghiệm Hàn Quốc