Đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân nơi săn mây miễn phí bậc nhất tại Đà Nẵng chỉ cách thành phố khoảng hơn 20km, mọi người nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tàn để ngắm được bình mình hoặc hoàng hôn để có những tấm hình đẹp, vã lại còn là lúc trời mát mẻ không nắng gắt.

Đèo Hải Vân nơi săn mây miễn phí bậc nhất tại Đà Nẵng chỉ cách thành phố khoảng hơn 20km, mọi người nên đi từ sáng sớm hoặc chiều tàn để ngắm được bình mình hoặc hoàng hôn để có những tấm hình đẹp, vã lại còn là lúc trời mát mẻ không nắng gắt.
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: 1 Tổng chi phí:
Đèo Hải Vân
Từ trên cao nhìn xuống
Vòng bo 
Vịnh nằm dưới đèo HV
Đường đèo
Đường đèo
Đường đèo
Gương quan sát
Từ trên cao nhìn xuống
Mây cũng đã khá gần dù chưa lên đỉnh
Nhìn lại đoạn đường đèo đã qua
Đèo Hải Vân
Đèn giảm tốc độ
Hoàng hôn
Giá khách sạn xung quanh