Tìm về "đảo Tiên Lý Sơn" - Hoang sơ hóa bình yên

Nằm trong hành trình 12 ngày khám phá Việt Nam, điểm đến đầu tiền mình chọn đó là Lý Sơn. May mắn khi mình chọn Lý Sơn vào mùa mưa, để mình có thể thấy được một Lý Sơn thật khác. Một Lý Sơn hoang sơ nhưng lại tình... Xem thêm Tìm về "đảo Tiên Lý Sơn" - Hoang sơ hóa bình yên