cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

6 người theo dõi

Đang theo dõi 17 người


150 5 0 5/08/2019, 12:18pm

Hà Giang vẫn được nhắc đến là nơi có mùa tam giác mạch đẹp lịm, và ngày hôm nay bạn sẽ còn yêu thêm cả một Hà Giang thường ngày quen thuộc cũng đủ xuyến xao lòng người nơi Phó Bảng - Đồng Văn.

1 bài viết kinh nghiệm