Đà Lạt tháng 4 - Đi qua mùa phượng tím cùng người thương #mimidichoi

Một lịch trình nhẹ nhàng tại Đà Lạt mà Mi mới đi về. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người đỡ phân vân "Lại Đà Lạt à? Biết đi đâu bây giờ? Nên làm gì ở đó?" và thưởng thức vị bình yên của Đà... Xem thêm Đà Lạt tháng 4 - Đi qua mùa phượng tím cùng người thương #mimidichoi