stdClass Object
(
  [trip_start_date] => 
  [blog_id] => 514
  [created_approved] => 2018-07-23 22:31:47
  [blog_title] => TÂN HOÁ – BẢN LÀNG TUYỆT ĐẸP CỦA VÙNG CAO QUẢNG BÌNH
  [albums] => 6154,6155,6156,6157,6158,6159,6160,6161,6162,6163,6164,6165,6166,6167,6168,6169,6170,6171,6172,6173,6174,6175|ee63a57f777c51dfecd27301526b137a.jpg,afe0ab3694fa2ec9c0d8e8c98909213a.jpg,899210d4e5bf987059279eebebe97364.jpg,0ccbbd04183a8f4f60a92e2760623e79.jpg,497f52a43f48792e821a9e0982d103e5.jpg,e306e1ff8ff57c13fbd3641c1327da89.jpg,7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg,dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg,ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg,69da51f1b5828656228b9c1c8818a51e.jpg,813c4d199c33cf1e86af79b733a80c77.jpg,4d59ea3b453d8d3893bb5a8370f6c098.jpg,358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg,01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg,c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg,45d6afd017694ca1be9fb5cad4918ee7.jpg,5ca16036a4eeff9e495a485799b3a677.jpg,28edd098ab04601494d60899479424a5.jpg,25c3f8dd2c5c17607b1e1020eb4da888.jpg,daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg,0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg,d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg|public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927,public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927|2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
  [total_auto_comment] => 0
  [list_auto_comment] => 
  [tags_destination] => 
  [tags] => 
  [blog_updated] => 2018-11-18 10:52:24
  [blog_created] => 2018-07-23 22:18:25
  [categorys] => 152,153|nam-trung-botrung-bo,nhiep-anh-du-lich|Nam Trung Bộ&Trung Bộ,Nhiếp Ảnh Du Lịch
  [blog_avatar] => https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/9292559c89550f22aa4dd5a8688b2bf32dcac66c.jpg
  [is_notification_auto_comment] => 0
  [blog_author] => haivinhphoto3927
  [official_account] => 
  [blog_status] => 1
  [blog_description] => Nếu như Quảng Bình đã quá nổi tiếng với những địa danh như hang Sơn Doong, hệ thống động Phong Nha, Thiên Đường hay KDL suối nước Mooc. Tuy nhiên có một địa danh có thể đánh gục bất kì du khách nào từ cái nhìn đầu tiên, nhất là với những ai yêu thích du lịch khám phá, mạo hiểm, trekking..đó chính là xã Tân Hoá của huyện vùng cao Minh Hoá.
  [blog_slug] => tan-hoa-ban-lang-tuyet-dep-cua-vung-cao-quang-binh
  [ping_status] => 0
  [day_number] => 
  [total_replys] => 0
  [days] => 
  [total_like] => 0
  [total_cost] => 
  [blog_content] => <div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="4becd08b-4931-771b-eb7c-fb594c1dadc9">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4becd08b-4931-771b-eb7c-fb594c1dadc9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1295" photoid="f81e9670-d6b1-d1bc-2380-bedaa6e083cb" data-pagespeed-url-hash="397939651" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="d67ab5c4ba5b8a08ca9added70404e88.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4becd08b-4931-771b-eb7c-fb594c1dadc9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1333" photoid="dbaa9479-73d9-c17b-9971-5d6e836ab445" data-pagespeed-url-hash="2904705003" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="0b79b3017245c43e24e33262a2b3e8ba.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="4becd08b-4931-771b-eb7c-fb594c1dadc9" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1971" photoid="b65cf9a1-3921-ba79-ccfe-44b4892853ff" data-pagespeed-url-hash="3899228038" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="daf5883003f3deedad1f8e930123e541.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Cảnh đẹp ở làng Tân Hoá.</div>           </div><div class="">Sau chuyến bay chừng 1h30 từ Sài Gòn, tôi và các bạn của mình đã có mặt ở sân bay Đồng Hới, từ đây chúng tôi đi xe bus thêm khoảng 40km nữa để tới điểm tập trung đoàn ở khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, từ Phong Nha đi thêm chừng 70km mới tới được Tân Hoá. Dọc hai bên đường đi bạn sẽ được mẹ thiên nhiên chiêu đãi một bữa ăn bội thực của cảnh đẹp núi rừng, những thung lũng xanh mướt hay các bản làng của đồng bào dân tộc dọc cung đường Hồ Chí Minh.</div><div class=""><br></div><div class="">Sau một hồi vòng vèo chúng tôi cũng đã đến nơi, điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là phong cảnh Tân Hoá quá đẹp, một thung lũng bao la nằm trọn trong những dãy núi trùng điệp, xuyên bản làng là dòng sông Rào Nan, mùa này hơi ít nước nhưng vào mùa lũ thì cũng ghê gớm lắm đó. Dọc con đường bê tông là những ngôi nhà gỗ, nhà sàn của người dân bản địa, một số hộ có dịch vụ Homestay dành cho du khách.</div><div class=""><br></div><div class="">Đến với Tân Hoá ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng của miền quê, thưởng thức các món ăn đặc sắc của người dân nơi đây thì du khách có thể khám phá những loại hình du lịch sau:</div><div class=""><br></div><div class="">&nbsp; &nbsp; &nbsp;•	Chinh phục hệ thống hang động Tú Làn với hàng chục hang khô, hang nước khác nhau, mỗi hang là một thế giới khác lạ, nơi chứa đựng trầm tích của hàng triệu năm tiến hoá. Lưu ý để được vào hang bạn phải đăng kí tour thông qua Oxalis chứ không tự ý đi vào hang một mình được. Đi theo tour sẽ có Tour Guide, các anh Porter hỗ trợ cho việc vận chuyển đồ đạc, được cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho việc khám phá hang...</div><div class="">&nbsp; &nbsp; •	Chèo thuyền vượt sông Rào Nan, băng qua những bản làng, nương ngô và cảnh đẹp núi rừng Tân Hoá.</div><div class="">&nbsp; &nbsp; •	Trekking: đây là loại hình du lịch đi bộ khám phá cảnh đẹp và văn hoá của người dân bản địa, bạn có thể tự đi ở khu vực cánh đồng, tuy nhiên muốn đi sâu hơn vào rừng thì phải có Tour Guide và các Porter đi cùng để đảm bảo an toàn.</div><div class="">&nbsp; &nbsp;•	Đạp xe: sướng nhất vẫn là đạp xe thong thả trên đường làng, buổi sáng thì se lạnh với sương mù ngập cả đường, chiều là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khuất dần sau dãy núi, thích chỗ nào dừng chỗ đó, người dân Tân Hoá rất thân thiện và mến khách luôn.</div><div class=""><br></div><div class="">Tân Hoá không dành cho tất cả mọi du khách, nếu bạn thích các dịch vụ tiện nghi, nhiều chỗ vui chơi giải trí sôi động thì Tân Hoá không có, còn bạn thích kiểu du lịch Homestay tìm hiểu văn hoá bản địa, thích các hoạt động thể thao ngoài trời, thích đi trekking, thích leo núi, khám phá hang động thì Tân Hoá là thiên đường với các bạn.&nbsp;</div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="25c3f8dd2c5c17607b1e1020eb4da888.jpg" data-key="6172"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/25c3f8dd2c5c17607b1e1020eb4da888.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/25c3f8dd2c5c17607b1e1020eb4da888.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="1153438035" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Từ Phong Nha chúng tôi được xe của Oxalis đưa tới Tân Hoá.</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="28edd098ab04601494d60899479424a5.jpg" data-key="6171"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/28edd098ab04601494d60899479424a5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/28edd098ab04601494d60899479424a5.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="3514922722" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Cảnh đẹp dọc hai bên đường Hồ Chí Minh</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="5ca16036a4eeff9e495a485799b3a677.jpg" data-key="6170"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/5ca16036a4eeff9e495a485799b3a677.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/5ca16036a4eeff9e495a485799b3a677.jpg" w="1024" h="641" data-pagespeed-url-hash="1741780538" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Nhà của đồng bào hai bên đường.</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="45d6afd017694ca1be9fb5cad4918ee7.jpg" data-key="6169"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/45d6afd017694ca1be9fb5cad4918ee7.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/45d6afd017694ca1be9fb5cad4918ee7.jpg" w="1024" h="683" data-pagespeed-url-hash="2099206631" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Đường vào xã Tân Hoá.</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="b3441b18-2a81-9539-bc15-e3347c11294f">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b3441b18-2a81-9539-bc15-e3347c11294f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2000" photoid="6b41a712-305b-bc93-ace8-1c309fb35db9" data-pagespeed-url-hash="3887411593" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="c36e6e3d6caa6b785aa928f897ce1181.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b3441b18-2a81-9539-bc15-e3347c11294f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="2030" photoid="b6458155-8bde-a81a-5717-da9eb1b3478e" data-pagespeed-url-hash="478311905" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="01614b9794b8b923f7bb205f08fc10cd.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem ui-sortable-handle">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="b3441b18-2a81-9539-bc15-e3347c11294f" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1895" photoid="bf5b77c9-0956-24f1-eea6-319b9fd5a40c" data-pagespeed-url-hash="1398108060" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="358ed70d402f6f9332e48736d36ddf97.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Du lịch Homestay ở Tân Hoá, du khách cùng ở, cùng ăn với người dân nơi đây, những món ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng và hợp khẩu vị với chúng tôi.</div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="4d59ea3b453d8d3893bb5a8370f6c098.jpg" data-key="6165"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/4d59ea3b453d8d3893bb5a8370f6c098.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/4d59ea3b453d8d3893bb5a8370f6c098.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="2401824311" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="813c4d199c33cf1e86af79b733a80c77.jpg" data-key="6164"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/813c4d199c33cf1e86af79b733a80c77.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/813c4d199c33cf1e86af79b733a80c77.jpg" w="1024" h="628" data-pagespeed-url-hash="4248925961" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="69da51f1b5828656228b9c1c8818a51e.jpg" data-key="6163"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/69da51f1b5828656228b9c1c8818a51e.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/69da51f1b5828656228b9c1c8818a51e.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="2042825723" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description">Buổi sớm ở Tân Hoá với sương mù dày đặc, nhiệt độ chỉ từ 15-20oC rất mát mẻ.</figcaption></figure></div></div><div class=""><div class="VCSortableInPreviewMode mb-0" contenteditable="false" data-seq="fa019c1c-68d7-c826-d9c3-0bb3c54e630a">             <div class="layout-album__preview">               <div class="layout-update__preview">                 <div class="text-right">                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Xóa" href="#" class="btnD-layout-update__preview"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a>                   <a rel="nofollow" target="_blank" title="Sửa" href="#" class="btnU-layout-update__preview"><i class="fa fa-pencil" aria-hidden="true"></i></a>                 </div>               </div>               <div class="layout-album-row clearfix mb-4 layout-album-row1 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="fa019c1c-68d7-c826-d9c3-0bb3c54e630a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="2000" h="1333" photoid="3e1766ea-52da-cf06-824a-d14380a73151" data-pagespeed-url-hash="2357049050" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="ce43c451dcd4803a329484e9f09cde67.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>               <div class="layout-album-row clearfix layout-album-row2 ui-sortable"><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="fa019c1c-68d7-c826-d9c3-0bb3c54e630a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1825" photoid="a1f9086d-5af2-2e6d-90e9-37db63142fc0" data-pagespeed-url-hash="1189871848" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="dc984f051b653dc443471c73f95da6cb.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure><figure class="LayoutAlbumItem">               <a rel="nofollow" target="_blank" data-fancybox="fa019c1c-68d7-c826-d9c3-0bb3c54e630a" href="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg" title="" data-title="" data-thumbnail="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg" rel="" data-lightbox="LayoutAlbum1" class="hoverZoomLink sp-img-zoom" data-name="7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg">                 <img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg" class="lazyload cursor-pointer" w="3000" h="1935" photoid="2606c8e1-fd53-27d0-0e5a-d6e9a2530374" data-pagespeed-url-hash="558513540" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);" >               </a>               <div class="LayoutAlbumItemA loaded"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" class="remove" data-name="7852386e51bb7b94dea5648a3351a6f2.jpg"><i class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i></a></div>             </figure></div>             </div>             <div class="layout-caption__preview" contenteditable="true" data-placeholder="[nhập chú thích]">Một số loại hình du lịch chính ở Tân Hoá: trekking khám phá hệ thống hang động Tú Làn, chèo thuyền trên sông Rào Nan.</div>           </div></div><div class=""><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="e306e1ff8ff57c13fbd3641c1327da89.jpg" data-key="6159"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/e306e1ff8ff57c13fbd3641c1327da89.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/e306e1ff8ff57c13fbd3641c1327da89.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="1412548386" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="497f52a43f48792e821a9e0982d103e5.jpg" data-key="6158"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/497f52a43f48792e821a9e0982d103e5.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/497f52a43f48792e821a9e0982d103e5.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="3862750096" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="0ccbbd04183a8f4f60a92e2760623e79.jpg" data-key="6157"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/0ccbbd04183a8f4f60a92e2760623e79.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/0ccbbd04183a8f4f60a92e2760623e79.jpg" w="1024" h="682" data-pagespeed-url-hash="1217542792" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="899210d4e5bf987059279eebebe97364.jpg" data-key="6156"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/899210d4e5bf987059279eebebe97364.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/899210d4e5bf987059279eebebe97364.jpg" w="1024" h="663" data-pagespeed-url-hash="1255257069" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="afe0ab3694fa2ec9c0d8e8c98909213a.jpg" data-key="6155"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/afe0ab3694fa2ec9c0d8e8c98909213a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/afe0ab3694fa2ec9c0d8e8c98909213a.jpg" w="1024" h="654" data-pagespeed-url-hash="595593315" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"></figcaption></figure></div><div class="img-thumb-post" contenteditable="false" data-name="ee63a57f777c51dfecd27301526b137a.jpg" data-key="6154"><div class="img-thumb-post-remove"><a rel="nofollow" target="_blank" href="#" title="Xóa hình ảnh"><i class="fa fa-trash"></i></a></div><figure class="aligncenter"><img data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/ee63a57f777c51dfecd27301526b137a.jpg" class="lazyload cursor-pointer" data-src="https://media2.gody.vn/public/mytravelmap/images/2018/5/15/haivinhphoto3927/ee63a57f777c51dfecd27301526b137a.jpg" w="1024" h="673" data-pagespeed-url-hash="1388728923" onload="pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);"><figcaption contenteditable="true" placeholder="Chú thích ảnh (không bắt buộc)" class="image-description"><br></figcaption></figure></div></div><div class="">Nguyễn Hải Vinh</div><div class="">Travel Blogger - Travel Photography</div><div class="">www.haivinhphoto.com</div><div class="">Xem thêm một số bài viết của Vinh.</div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/haivinhphoto3927/post/suoi-tuong-lang-chai-yen-binh-trong-long-ho-tri-an-454" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Suối Tượng.</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/haivinhphoto3927/post/grand-lycee-yersin-kien-truc-phap-tuyet-dep-o-thanh-pho-suong-mu-253" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Grand Lycee Yersin.</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/haivinhphoto3927/post/phan-rang-hang-rai-vinh-hy-binh-tien-cung-duong-ven-bien-dep-nhat-viet-nam-208" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.</a><br></div><div class=""><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gody.vn/blog/haivinhphoto3927/post/ho-lak-va-con-mua-xoi-xa-nhung-ngay-dau-xuan-112" rel="nofollow" class="post-link" target="_blank">Hồ Lak và những ngày mưa xối xả.</a><br></div><div class=""><br></div>
  [total_comment] => 0
  [user_name] => Hải Vinh Nguyễn
  [user_avatar] => https://lh3.googleusercontent.com/-CmNSeNF02Qc/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAA68/jh8zDY3v7qg/photo.jpg?sz=50
  [follower_n] => 20028
  [blogger_menu] => Array
    (
    )

  [blogger_status] => 1
  [blogger_account] => 1
  [blogger_name] => Nguyễn Hải Vinh
  [travel_ambassador] => 0
)
  

TÂN HOÁ – BẢN LÀNG TUYỆT ĐẸP CỦA VÙNG CAO QUẢNG BÌNH

Nếu như Quảng Bình đã quá nổi tiếng với những địa danh như hang Sơn Doong, hệ thống động Phong Nha, Thiên Đường hay KDL suối nước Mooc. Tuy nhiên có một địa danh có thể đánh gục bất kì du khách nào từ cái nhìn đầu tiên, nhất là với những ai yêu thích du lịch khám phá, mạo hiểm, trekking..đó chính là xã Tân Hoá của huyện vùng cao Minh Hoá.

Nam Trung Bộ&Trung Bộ Nhiếp Ảnh Du Lịch
Mục lục bài viết

Bạn muốn mua vé tham quan?

Klook.com
Khách sạn Vé máy bay Sim du lịch
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Cảnh đẹp ở làng Tân Hoá.
Sau chuyến bay chừng 1h30 từ Sài Gòn, tôi và các bạn của mình đã có mặt ở sân bay Đồng Hới, từ đây chúng tôi đi xe bus thêm khoảng 40km nữa để tới điểm tập trung đoàn ở khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, từ Phong Nha đi thêm chừng 70km mới tới được Tân Hoá. Dọc hai bên đường đi bạn sẽ được mẹ thiên nhiên chiêu đãi một bữa ăn bội thực của cảnh đẹp núi rừng, những thung lũng xanh mướt hay các bản làng của đồng bào dân tộc dọc cung đường Hồ Chí Minh.

Sau một hồi vòng vèo chúng tôi cũng đã đến nơi, điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là phong cảnh Tân Hoá quá đẹp, một thung lũng bao la nằm trọn trong những dãy núi trùng điệp, xuyên bản làng là dòng sông Rào Nan, mùa này hơi ít nước nhưng vào mùa lũ thì cũng ghê gớm lắm đó. Dọc con đường bê tông là những ngôi nhà gỗ, nhà sàn của người dân bản địa, một số hộ có dịch vụ Homestay dành cho du khách.

Đến với Tân Hoá ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng của miền quê, thưởng thức các món ăn đặc sắc của người dân nơi đây thì du khách có thể khám phá những loại hình du lịch sau:

     • Chinh phục hệ thống hang động Tú Làn với hàng chục hang khô, hang nước khác nhau, mỗi hang là một thế giới khác lạ, nơi chứa đựng trầm tích của hàng triệu năm tiến hoá. Lưu ý để được vào hang bạn phải đăng kí tour thông qua Oxalis chứ không tự ý đi vào hang một mình được. Đi theo tour sẽ có Tour Guide, các anh Porter hỗ trợ cho việc vận chuyển đồ đạc, được cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho việc khám phá hang...
    • Chèo thuyền vượt sông Rào Nan, băng qua những bản làng, nương ngô và cảnh đẹp núi rừng Tân Hoá.
    • Trekking: đây là loại hình du lịch đi bộ khám phá cảnh đẹp và văn hoá của người dân bản địa, bạn có thể tự đi ở khu vực cánh đồng, tuy nhiên muốn đi sâu hơn vào rừng thì phải có Tour Guide và các Porter đi cùng để đảm bảo an toàn.
   • Đạp xe: sướng nhất vẫn là đạp xe thong thả trên đường làng, buổi sáng thì se lạnh với sương mù ngập cả đường, chiều là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khuất dần sau dãy núi, thích chỗ nào dừng chỗ đó, người dân Tân Hoá rất thân thiện và mến khách luôn.

Tân Hoá không dành cho tất cả mọi du khách, nếu bạn thích các dịch vụ tiện nghi, nhiều chỗ vui chơi giải trí sôi động thì Tân Hoá không có, còn bạn thích kiểu du lịch Homestay tìm hiểu văn hoá bản địa, thích các hoạt động thể thao ngoài trời, thích đi trekking, thích leo núi, khám phá hang động thì Tân Hoá là thiên đường với các bạn. 
Từ Phong Nha chúng tôi được xe của Oxalis đưa tới Tân Hoá.
Cảnh đẹp dọc hai bên đường Hồ Chí Minh
Nhà của đồng bào hai bên đường.
Đường vào xã Tân Hoá.
Du lịch Homestay ở Tân Hoá, du khách cùng ở, cùng ăn với người dân nơi đây, những món ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng và hợp khẩu vị với chúng tôi.
Buổi sớm ở Tân Hoá với sương mù dày đặc, nhiệt độ chỉ từ 15-20oC rất mát mẻ.
Một số loại hình du lịch chính ở Tân Hoá: trekking khám phá hệ thống hang động Tú Làn, chèo thuyền trên sông Rào Nan.

Nguyễn Hải Vinh
Travel Blogger - Travel Photography
www.haivinhphoto.com
Xem thêm một số bài viết của Vinh.
Suối Tượng.
Grand Lycee Yersin.
Cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam.
Hồ Lak và những ngày mưa xối xả.