Kinh nghiệm du lịch Nam Kinh, Trung Quốc SIÊU CHI TIẾT "tận chân răng kẽ tóc"

Trung Quốc không chỉ có Bắc Kinh mới mang những nét hiện đại lẫn những nét cổ kính độc đáo thôi đâu. Còn hẳn một Nam Kinh cổ kính và thanh lịch muốn xiêu lòng nữa đây. Lượn một vòng Nam Kinh trong bài KINH NGHIỆM DU LỊCH NAM KINH, TRUNG QUỐC... Xem thêm Kinh nghiệm du lịch Nam Kinh, Trung Quốc SIÊU CHI TIẾT "tận chân răng kẽ tóc"