cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Du lịch Việt qua góc máy Sinh viên
Official Account

67 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


Góc chia sẻ trải nghiệm du lịch của Du lịch Việt qua góc máy Sinh viên

0 0 24/05/2019, 1:13pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT

0 0 24/05/2019, 1:16pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT - NHÓM MUỐI

0 0 24/05/2019, 12:01pm

Giải Kĩ thuật quay xuất sắc nhất

0 0 23/05/2019, 9:36pm

Giải Khuyến Khích : LNT ITB

0 0 23/05/2019, 9:31pm

Giải khuyến khích Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

0 0 21/05/2019, 2:22pm

Giải Nhi Cuôc Thi _ Tuổi Trẻ Mà

10 0 0 21/05/2019, 2:21pm

Giải Nhất Cuộc Thi_ Boss And Lola

0 0 11/05/2019, 11:07pm

Vị Giám Khảo Thứ Hai - MR. JASON BAINBRIDGE

0 0 11/05/2019, 11:11pm

Vị Giám Khảo Thứ Ba - Anh Nguyễn Thái Hoàng Nhật

0 0 11/05/2019, 11:14pm

Vị Giám Khảo Thứ 4 - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoan

0 0 11/05/2019, 11:04pm

Ban Giám Khảo Là Ai

10 0 0 3/05/2019, 9:36pm

Link Form Đăng Kí

0 0 3/05/2019, 9:31pm

Vòng Đối Đầu Chính Thức Khởi Động

0 0 27/04/2019, 4:14am

Vòng Đối Đầu

0 0 26/04/2019, 3:29pm

Kết quả điểm tương tác vòng sơ khảo

20 0 0 26/04/2019, 3:29pm

Kết quả top 10

0 0 22/04/2019, 3:27pm

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

0 0 22/04/2019, 8:47am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

80 1 0 22/04/2019, 10:18pm

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên