cover
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

Your eyes, Your sight

64 người theo dõi

Đang theo dõi 4 người


26,937 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải thông điệp ý nghĩa nhất

26,937 0 24/05/2019, 3:49pm

Giải góc máy xuất sắc nhất

26,937 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT

26,937 0 24/05/2019, 3:49pm

BÀI DỰ THI BÁN KẾT - NHÓM MUỐI

323 0 24/05/2019, 12:05pm

Giải Kĩ thuật quay xuất sắc nhất

323 0 24/05/2019, 9:42am

Giải Khuyến Khích : LNT ITB

323 0 24/05/2019, 9:42am

Giải khuyến khích Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

3,363 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhi Cuôc Thi _ Tuổi Trẻ Mà

3,363 0 21/05/2019, 3:15pm

Giải Nhất Cuộc Thi_ Boss And Lola

7,353 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Hai - MR. JASON BAINBRIDGE

7,353 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ Ba - Anh Nguyễn Thái Hoàng Nhật

7,353 0 12/05/2019, 12:08am

Vị Giám Khảo Thứ 4 - Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoan

7,371 0 11/05/2019, 11:30pm

Ban Giám Khảo Là Ai

14,931 0 4/05/2019, 10:49pm

Vòng Offline Cuộc Thi

15,795 0 4/05/2019, 10:51am

Link Form Đăng Kí

15,795 0 4/05/2019, 10:51am

Vòng Đối Đầu Chính Thức Khởi Động

22,599 0 27/04/2019, 4:52pm

Vòng Đối Đầu

23,697 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả điểm tương tác vòng sơ khảo

23,697 0 26/04/2019, 4:30pm

Kết quả top 10

1,293 0 23/04/2019, 10:13am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

1,293 0 23/04/2019, 10:11am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên

1,311 18 23/04/2019, 9:17am

Bài dự thi Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh viên