[HCM] Giải triển vọng Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

Giải triển vọng

Giải triển vọng
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
Giải triển vọng ( Giải 
triển vọng ): NO OSCAR FOR YOU
-----------------------------------
Mọi chi tiết về chương trình, xin liên hệ:
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "DU LỊCH VIỆT QUA GÓC MÁY SINH VIÊN" – Your eyes - your sight”
Fanpage: https://www.facebook.com/Du-L%E1%BB%8Bch-Vi%E1%BB%87t-Qua-G%C3%B3c-M%C3%A1y-SV-255888605323122/
Email: dlvietquagocmaysinhvien@gmail.com
SĐT: 0854985446 (Trang) hoặc 0395243075 (Lắm)
#dulichVietquagocmaysinhvien
#vietnamvedeptrongtungnetphim
#youreyesyoursights
Giá khách sạn xung quanh