[HCM] Cuộc Thi Du Lịch Việt Qua Góc Máy Sinh Viên

BÀI DỰ THI BÁN KẾT
Mục lục bài viết
Ngày bắt đầu: Số ngày: Tổng chi phí:
BÀI DỰ THI BÁN KẾT
 - NHÓM BỘT NGỌT 
-----------------------------------
Mọi chi tiết về chương trình, xin liên hệ:
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "DU LỊCH VIỆT QUA GÓC MÁY SINH VIÊN" – Your eyes - your sight”
Fanpage: https://www.facebook.com/Du-L%E1%BB%8Bch-Vi%E1%BB%87t-Qua-G%C3%B3c-M%C3%A1y-SV-255888605323122/
Email: dlvietquagocmaysinhvien@gmail.com
SĐT: 0854985446 (Trang) hoặc 0395243075 (Lắm)
#dulichVietquagocmaysinhvien
#vietnamvedeptrongtungnetphim
#youreyesyoursights
Location Loading...
Vé tham quan
Giá khách sạn